tel. 22 648 37 79
kom. +48 602 249 837

Poruszamy się eksperci

To jest przykładowa strona. Po jego różni się od bloga, bo będzie przebywać w jednym miejscu i będą wyświetlane w Twojej nawigacji w witrynie

Poruszamy się eksperci

To jest przykładowa strona. Po jego różni się od bloga, bo będzie przebywać w jednym miejscu i będą wyświetlane w Twojej nawigacji w witrynie

Poruszamy się eksperci

To jest przykładowa strona. Po jego różni się od bloga, bo będzie przebywać w jednym miejscu i będą wyświetlane w Twojej nawigacji w witrynie

Kursy i szkolenia zastępowania agresji

Amity ART

U nas uzyskasz kompetencje i oficjalne certyfikaty praktyka i trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART), realizatora skutecznych programów profilaktycznych, umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, zarządzania zmianą, komunikacji odważnej, interwencji kryzysowej, antymobbingowe oraz interwencji poznawczo-behawioralnej. W naszym sklepie nabędziesz książki, testy oraz materiały i pomoce dydaktyczne.

Prowadzimy kursy i szkolenia dla psychologów i pedagogów, nauczycieli i wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy SW i policjantów, żołnierzy zawodowych, w Warszawie i wyjazdowo, a także kandydatów do tych zawodów.

Pomagamy w zmianie osobom agresywnym i stosującym przemoc, pokrzywdzonymi przez przemoc, oraz tym, którym może pomóc krótka interwencja w zakresie szkodliwego picia alkoholu.

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest znakiem towarowym Instytutu Amity®. Aggression Replacement Training® i ART® są zarejestrowanymi znakami towarowymi G&G Consultants, LLC, B. Glicka, chronionymi w USA i innych krajach, a ART® jest także znakiem towarowym zarejestrowanym i chronionym w całej Unii Europejskiej. Znaki towarowe gwarantują pochodzenie treningów od ich Autorów, najwyższą jakość i efektywność szkoleń oraz kursów, a także legalność materiałów i pomocy dydaktycznych, udostępnianych z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Instytut Amity funkcjonuje jako Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ART)® w Polsce i prowadzi kursy psychologiczne TZA w innych krajach Unii Europejskiej, a także na Ukrainie i w Rosji.

Siedziba naszego instytutu znajduje się w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Terminarz szkoleń

Zobacz wszystkie

Zaawansowane szkolenie Treningu Zastępowania Agresji ART

Instytut Amity i Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Fundacji im. Stefana Batorego organizują w dniach 15 – 16 września 2017 r. zaawansowane szkolenie Treningu Zastępowania Agresji ART dla trenerów z Polski i zagranicy. Mistrzowie Trenerscy promowani przez twórców ART Goldsteina i Glicka przeprowadzą prezentacje i warsztaty ART. Ze Szwecji: Mikael Kalt i Mariusz Hermelin przeprowadzą warsztat treningu z młodymi przestępcami. Z Instytutu Amity Ewa i Jacek Morawscy zaprezentują trening dla dorosłych. Planowany jest też udział trenerów z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej.

Przewidzieliśmy czas na wystąpienia uczestników, wymianę doświadczeń i analizę potrzeb.

Szkolenie odbędzie się w Sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a. Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne. Ponadto uczestnikom spoza Warszawy organizatorzy rezerwują i opłacają pobyt w hotelu IBIS Stare Miasto, ul. Muranowska 2, z 14/15 i z 15/16 września. Szkolenie jest zamknięte. Uczestnictwo tylko po potwierdzeniu zgłoszenia.

Kurs Trener Certyfikowany Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w Warszawie

 

 

Kolejny termin: 22-26 sierpnia 2018 (Kurs nr 1834)

Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART) w Lublinie

(więcej…)

Sesja superwizyjno‐egzaminacyjna Amity ART w Warszawie

DALSZE TERMINY W 2017 ROKU:

Ostatni termin w 2017 roku.

Kurs Trening umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART

(więcej…)

Kursy Praktyk Zastępowania Agresji Amity ART w Warszawie

(więcej…)

Opis szkoleń

Zobacz wszystkie

PROFILAKTYKA MOBBINGU

Szkolenie i coaching grupowy FUKOZ® dla biznesu i administracji

(więcej…)

PROGRAM KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH I ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKA „StART”

Kurs StART – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKA doskonali kompetencje prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z dziećmi. Pomaga kształtować klimat bezpieczeństwa w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

(więcej…)

TRENER GRUPOWY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)

Klasyczny krótki kurs prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART) z agresywną młodzieżą. Skierowany głównie do trenerów z systemu oświaty, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów ART, wskazany jest udział dwóch osób.

(więcej…)

PROGRAM „ZATRZYMAJ SIĘ”

Szkolenie w zakresie krótkiej interwencji dla personelu niemedycznego, pomagającego osobom z problemami alkoholowymi zawodowo (w lokalnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,

(więcej…)

PROGRAM „DZIĘKUJĘ, NIE”

Kurs zaprojektowany dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz wychowawców grup młodzieży. Przygotowuje realizatorów promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w programie „Dziękuję, Nie”.

(więcej…)

CERTYFIKOWANY TRENER TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART)

Kurs dla osób, które odbyły kurs „Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART)” i prowadzą lub zamierzają prowadzić, w charakterze trenerów, indywidualnie lub grupowo, Trening Zastępowania Agresji (Amity ART) z młodzieżą lub dorosłymi, w tym w sposób zawodowy lub zarobkowy. Jest to drugi etap ścieżki szkoleniowej profesjonalnego treningu Amity ART.

(więcej…)

PRAKTYK ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART)

Kurs Amity ART dla dorosłych. Na tym kursie nauczysz się odważnej komunikacji FUKOZ, odważnej postawy życiowej, odważnego używania umiejętności interpersonalnych, kontroli złości i pięciu kroków podejmowania decyzji moralnych. Autorami kursu są Jacek Morawski i Ewa Joanna Morawska.

(więcej…)