tel. 22 648 37 79
kom. +48 602 249 837

Polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem witryny amity.pl (zwanej dalej amity.pl) jest Jacek Morawski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTYTUT AMITY – Jacek Morawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa, NIP: 5210404172 , REGON: 010402334. Adres korespondencyjny: ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa. Poczta elektroniczna: instytut@amity.pl, telefon/faks: + 48 22 648 37 79/78.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. z dalszymi zmianami),- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

 

2. Pliki cookies 

 1. Amity.pl korzysta z plików Cookies.Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Cookies – to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika amity.pl (po zalogowaniu, dzięki której Pani/Pan nie musi na każdej stronie wpisywać swojej nazwy i hasła), tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do Pani/Pana zainteresowań oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź Pana/Pani danych, nie są przetwarzanie przez inne witryny internetowe i mogą być w każdym momencie samodzielnie usunięte.
 3. W witrynie amity.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 1) „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz 2)„stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies zawierają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Pliki „cookies” używane są w celu korzystania z usług dostępnych w witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa, zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Pana/Panią ustawień i personalizacji interfejsu serwisu, tworzenia anonimowych statystyk, do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. W plikach cookies przechowywane są informacje na temat sesji i ostatnio oglądanych stron.
 7. Pliki cookies zamieszczane w Pana/Pani urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z amity.pl reklamodawców oraz partnerów.
 8. Użytkownicy amity.pl nie wyrażający zgody na umieszczanie plików typu cookie na jego urządzeniu końcowym mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawianiach swojej przeglądarki internetowej.
 9. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej witryny.
 10. Warunkiem świadczenia usług dostępnych w witrynie jest zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

 

3. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Morawski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTYTUT „AMITY” – Jacek Morawski z siedzibą w Warszawie, ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa.
 2. Za pośrednictwem formularzy zgłoszeń i rezerwacji miejsc na szkoleniach, seminariach, konferencjach i innych formach szkoleniowych, dostępnych na witrynie, Pani/Pan może udostępniać swoje dane, w tym, zależnie od formy szkoleniowej: e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, zawód, PESEL, o ile są niezbędne do uczestnictwa albo wydania świadectwa i certyfikatu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzania niezbędnego do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej zgodnie z 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby trzecie wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności operator platformy internetowej Sklepu, poczta lub firma kurierska w celu dostarczenia korespondencji, operatorzy systemów płatności i systemu księgowego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, a faktury przez okres 5 lat, do czasu wygaśnięcia obowiązków prawnych;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w amity.pl oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela pocztą elektroniczną na adres instytut@amity.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika. Amity.pl zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Ta Polityka prywatności wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r,