System Zarządzania Jakością w Instytucie AmityW dniu 25 maja 2023 roku, po pozytywnym przejściu audytu, odnowiony został certyfikat ISO 9001 dla Instytutu Amity.

Instytut Amity-Jacek Morawski posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10,

wydany przez Certika sp. z o. o.

 

Polityka jakości

Instytut Amity jest liderem w organizacji szkoleń z zakresu metod profilaktyki, deeskalacji i zastępowania agresji i przemocy oraz ograniczania szkód powodowanych takimi zachowaniami w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Programy szkoleń Instytutu adaptują do praktyki zasadę poszanowania godności i praw człowieka oraz, po rygorystycznej ewaluacji wyników, najnowsze postępy  teorii systemowych, teorii społecznego uczenia się, i badań interwencji poznawczo-behawioralnych. Rozwijamy, za zgodą Autorów: Arnolda Goldsteina i Barry’ego Glicka, wielomodalne podejście do agresji, wprowadzone w Aggression Replacement Training ART – Treningu Zastępowania Agresji (ART), a także w tworzonych w tym podejściu nowych, interwencyjnych i szkoleniowych programach autorskich.

Misją Instytutu Amity jest wspieranie osób i organizacji w profilaktyce i deeskalacji zachowań agresywnych i przemocowych oraz w radzeniu sobie z agresją, zwłaszcza przez odważną komunikację, doskonalenie umiejętności prospołecznych, kontrolowanie złości oraz podejmowanie decyzji moralnych przez dorosłych, młodzież i dzieci; prowadzenie badań naukowych nad agresją i sposobami jej zastępowania; wydawanie i dystrybucję publikacji specjalistycznych oraz prowadzenie treningów, kursów  i warsztatów, w tym szkolenie trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla edukacji, resocjalizacji, służby zdrowia, pomocy społecznej, wojska i społeczności lokalnych.

Prowadzimy i doskonalimy działalność szkoleniową zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (SZJ) według normy PN-EN ISO 9001:2015-10. System ten ciągle doskonalimy tak, żeby jak najlepiej odpowiadał potrzebom indywidualnym, społecznym i rynkowym, oraz  bieżącym wymaganiom prawnym i regulacyjnym.

Wykonujemy  z zaangażowaniem określone tu zadania i cele jakości, a mianowicie:
•Zaspokajanie potrzeb Klienta poprzez oferowanie mu szkoleń zgodnych z potrzebami;
•Zwiększanie efektywności szkoleń;
•Zwiększanie nabywania osiągnięć przez uczestników kursów, warsztatów i szkoleń;
•Współpraca z najlepszymi trenerami;
•Dbałość o zadowolenie współpracowników i wszystkich Klientów.

Warszawa, dnia 20.05.2023

Zatwierdził: dr n. prawn. Jacek Morawski