KURSY TRENER GRUPOWY ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Original ART) w LUBLINIE

Miejsca szkolenia:
LUBLIN, Psychologiczne Centrum Rozwoju. Zgłoszenia: pcrozwoju@gmail.com

Data szkolenia: Planowane terminy w 2024 roku w Lublinie: 24 - 27 października, 12 - 15 grudnia.
Nr: 2024.43

Trenerzy: Pierwszy trener: mgr Ewa Joanna Morawska, Mistrz Trenerski (Master Trainer of Aggression Replacement Training, ART, U.S.A.) z trenerem pomocniczym.
Adres: Lublin, P.C.R., tel. 509 970 340
Cena (za 1 osobę): Informacja P.C.R., tel. 509 970 340.

Wolnych miejsc: https://www.pcrozwoju.com/trening-zastepowania-agresji

 

 

Bestsellerowy, skrócony, bezpośredni kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji (Original ART) z agresywną młodzieżą. Skierowany głównie do pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, jako kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z kryteriami Karty Nauczyciela), oraz pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, zakładów wychowawczych i poprawczych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób. Zamierzeniem kursu jest doskonalenie radzenia sobie z młodzieżą agresywną w wieku około 12 – 17 lat i prowadzenie dla tej młodzieży treningu nabywania nowych umiejętności prospołecznych, emocjonalnych i podejmowania decyzji uwzględniających wartości (wnioskowanie moralne) jako istotnego elementu socjalizacji. Z efektami treningu można zapoznać się tu: https://amity.pl/szkolenia-kursy/profesjonalny-trener-grupowy-treningu-zastepowania-agresji-amity-art-doswiadczenia-uczestnikow-kursu/

Szkolenie 40 godzin dydaktycznych. Autorski warsztat trenerski (autorstwa mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) polskiej wersji amerykańskiego modelu treningu Facylitatora Aggression Replacement Training (ART) w podejściu Goldsteina, Glicka i Gibbsa (USA), na której opracowanie Instytut Amity uzyskał amerykańską akredytację. Edycja została pozytywnie zewaluowana w realizacjach dla polskiej młodzieży. Dokumenty do dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) można pobrać po nadesłaniu zgłoszenia na szkolenie. Cena kursu 2 800,00 zł.

Na tym kursie uzyskuje się: 

kompetencje do prowadzenia z młodzieżą agresywną w wieku 12 – 17 lat, grupowego treningu zastępowania agresji, według przepisanych procedur, w tym:
> treningu umiejętności prospołecznych;
> treningu kontroli złości;
> wnioskowania moralnego;

kompetencje do współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener);

prawo do otrzymania (po zaliczeniu kursu), świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego lub (bez zaliczenia) świadectwa uczestnictwa w kursie.

 

Dodatkowy pakiet konsultacji i monitorowania praktyki trenerskiej z egzaminem trenerskim

Wraz ze zgłoszeniem na kurs, na kursie lub do 3 miesięcy po kursie można zamówić w Instytucie Amity dodatkowy Pakiet, przygotowujący do uzyskania kwalifikacji trenerskiej Profesjonalnego Trenera Grupowego Zastępowana Agresji Original ART.

Nabywca Pakietu otrzymuje w okresie do 6 miesięcy po kursie – jeżeli nie umówimy się inaczej –  pomoc konsultacyjną w planowaniu i realizacji pierwszego treningu ART, prowadzonego osobiście z grupą młodzieży, zwykle w swoim miejscu pracy lub w środowisku lokalnym. W skład Pakietu wchodzi: dostawa  dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych, udzielanie informacji zwrotnej pocztą e-mail, w trakcie spotkań ZOOM lub telefonicznie, wskazówki do ewaluacji, omawianie wszelkich aspektów treningu oraz egzamin i wydanie certyfikatu trenerskiego. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje prawo do używania w prowadzonych osobiście  treningach znaku  towarowego Treningu Zastępowania Agresji (ART Original), nabywania w Instytucje lub powielania pomocy dydaktycznych z dołączonej do podręcznika B. Glicka ART 3 Wyd. CD (otrzymanego w Pakiecie) na potrzeby prowadzonych samodzielnie, treningów ART dla odbiorców końcowych. Nabywca Pakietu może być przyjęty na preferencyjnych warunkach na kurs Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART), jeżeli będzie potrzebował doskonalenia dialogu odważnego w komunikowaniu się z agresywnymi uczestnikami treningu lub z odbiorcami o specjalnych potrzebach. Cena Pakietu wynosi 450,00 zł.

Czytaj więcej…

ALTERNATYWY AGRESJI

DOŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW TRENINGU

Więcej lektur…

Trening Zastępowania Agresji ART (3 wydanie)

ART. Program zastępowania agresji (2 wydanie)