Projekt w realizacji dofinansowany z Funduszy Europejskich
Dotacja celowa budżetu Państwa: 2.277,12 PLN