Kurs: Trener Certyfikowany Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART)

Miejsca szkolenia:
Warszawa

Data szkolenia: 21 -25 luty 2022
Nr: 2022.08

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Morawska, trener pomocniczy
Adres: Warszawa Wilanów

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): Dla firm i instytucji oraz działalności gospodarczej: 3.567,00 PLN. Dla płacących z własnych środków: 2.900,00 PLN. Dla wznawiający certyfikat trenerski: 1.230,00 PLN

Wolnych miejsc: 3/12

Kurs drugiego stopnia. Dla osób po kursach Instytutu Amity: Praktyk Zastępowania Agresji Amity ART; Trener Grupowy Amity ART; Trener Certyfikowany z certyfikatem ART wydanym lub wznowionym przed dniem 31 grudnia 2010 roku. W karcie rezerwacyjnej należy wpisać datę i numer posiadanego certyfikatu i do zgłoszenia dołączyć skan pierwszej strony.

Uwaga: Certyfikat trenerski ART wydany lub wznowiony w 2022 r. będzie upoważniał do wnioskowania o uzyskanie dofinansowania szkoleń Amity ART.

 

Kolejny termin kursu Trener Certyfikowany Amity ART: 22 – 26 sierpnia 2022 r.

 

Polityka prywatności