PROFESJONALNY PRAKTYK ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART®)

Miejsca szkolenia:
Warszawa Wilanów, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe MRÓWKA

Data szkolenia: 14 - 17 czerwca 2023
Nr: 2023.24

Trenerzy: Pierwszy trener: mgr Ewa Joanna Morawska, Mistrz Trenerski (Master Trainer, Aggression Replacement Training, ART, (U.S.A.).
Adres: Warszawa

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): 1488,00 zł dla uczestników prywatnych i budżetówki; 1830,00 zł dla instytucji pozabudżetowych, firm i działalności gospodarczej.

Wolnych miejsc: 4/14

Kurs autorski Amity ART dla dorosłych (profesjonalistów). Pierwszy etap podstawowego kursu trenerskiego. Na tym kursie poznasz umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, nauczysz się Dialogu Odważnego z osobami agresywnymi, odważnego komunikatu FUKOZ, odważnej postawy życiowej, odważnego używania umiejętności interpersonalnych, kontroli złości i pięciu kroków podejmowania decyzji, uwzględniającej wartości. Autorami kursu są Jacek Morawski i Ewa Joanna Morawska.

 

 

Kurs „Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART®)” przeznaczony jest głównie dla osób dorosłych, które:

 

 • zamierzają nabyć umiejętności zastępowania agresji, które są kluczowe w każdym miejscu pracy o zwiększonym ryzyku kontaktów z osobami zachowującymi się obraźliwie, prowokującymi konflikty, lub agresywnymi w inny sposób;
 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze zawodowej;
 • kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
 • przygotowują się do lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie nauczyciela, psychologa, edukatora, wykładowcy, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, animatora, mentora, mediatora, pracownika socjalnego, kierownika i innym, wymagających częstych kontaktów z różnymi ludźmi;
 • zamierzają uzyskać kompetencje postępowania z osobami agresywnymi i kwalifikacje Trenera Pomocniczego Amity ART (Część I) oraz przystąpić do Części II – kursu kwalifikacyjnego Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART) w celu prowadzenia kursów treningu zastępowania agresji zawodowo lub zarobkowo.

Na tym kursie nabywa się umiejętności:

 • formułowania i rozróżniania czterech rodzajów relacji i komunikatów interpersonalnych oraz wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem Dialogu Odważnego i umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • podejmowania decyzji, w których względnia się wartości.

oraz można uzyskać kompetencje i kwalifikacje:

 • kompetencje w zakresie postępowania z osobami agresywnymi, zapobiegania konfliktom i ich deeskalacji , umiejętności prospołecznych, kontroli złości i podejmowania trudnych decyzji;
 • kwalifikacje Trenera Pomocniczego i Trenera Transferu (Drugiego trenera) Treningu Zastępowania Agresji Amity ART (po zaliczeniu praktyki własnej);
 • prawo przystąpienia do kursu Profesjonalnego (certyfikowanego) Trenera Treningu Zastępowania i możliwość uzyskania licencji na prowadzenie treningów Amity ART zarobkowo lub zawodowo.

Kurs obejmuje 30 godzin intensywnego treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy się zaliczeniem. Program kursu został zaopiniowany przez współtwórcę ART, Barrego Glicka, jako program autorski Instytutu Amity, zgodny z oryginalnym podejściem Aggression Replacement Training® ART®.

Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, konsultacje za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie, zaliczenie oraz wydanie świadectwa ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie. Cena kursu nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów.

Kolejny termin kursu Praktyk AMITY ART: 10 – 13 października 2023 r.

Przed podjęciem decyzji o zapisie zapoznaj się z doświadczeniami uczestników tego kursu (kliknij)