AKREDYTACJA ART dla INSTYTUTU AMITYJacek Morawski rozpoczął wdrażanie Treningu Zastępowania Agresji (ART) za zgodą Autorów Aggression Replacement Training ART , początkowo na życzenie dr Arnolda Goldsteina, a w latach 2003 – 2015 z akredytacją dr Barrego Glicka (G&G Consultants, LLC, USA), w Instytucie Amity, jako Profesjonalnym Ośrodku Szkoleniowym Treningu Zastępowania Agresji (ART).

Certyfikat akredytacji poświadcza spełnianie „Standardów i zasad praktyki dla profesjonalnych ośrodków szkoleniowych Treningu Zastępowania Agresji (ART)”, akredytowanych przez Autorów ART. Instytut Amity jest upoważniony do doskonalenia metody, prowadzenia kursów trenerskich dla trenerów ART na wszystkich poziomach, wystawiania oficjalnych certyfikatów trenerskich ART, opracowywania materiałów szkoleniowych ART, jak również akredytowania instytucji szkoleniowych w całej Polsce do oferowania programów szkolenia Treningu Zastępowania Agresji.

Więcej informacji.

R&R Consultants,USA

Accreditation Certificate ART US

Certyfikat akredytacji Amity ART ART PL

Standards and Practices PARTTC (US)

Standardy i zasady praktyki PARTC (PL)