Instytut Amity  • U nas uzyskasz kompetencje i oficjalne certyfikaty praktyka i trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART), realizatora skutecznych programów profilaktycznych, umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, zarządzania zmianą, komunikacji odważnej, interwencji kryzysowej, antymobbingowe oraz interwencji poznawczo-behawioralnej. W naszym sklepie nabędziesz książki, testy oraz materiały i pomoce dydaktyczne.
  • Prowadzimy szkolenia dla psychologów i pedagogów, nauczycieli i wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy SW i policjantów, w Warszawie i wyjazdowo, a także kandydatów do tych zawodów.
  • Pomagamy w zmianie osobom agresywnym i stosującym przemoc, pokrzywdzonymi przez przemoc, oraz tym, którym może pomóc krótka interwencja w zakresie szkodliwego picia alkoholu.
  • Aggression Replacement Training® i ART® są zarejestrowanymi znakami towarowymi G&G Consultants, LLC, B. Glicka, chronionymi w USA i innych krajach, a ART® jest także znakiem towarowym zarejestrowanym i chronionym w całej Unii Europejskiej. Znaki towarowe gwarantują pochodzenie treningów od ich Autorów, najwyższą jakość i efektywność szkoleń, a także legalność materiałów i pomocy dydaktycznych, udostępnianych z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
  • Instytut Amity funkcjonuje jako Centrum Treningu Zastępowania Agresji (ART) w Polsce i prowadzi kursy TZA w krajach Unii Europejskiej, a także poza UE, np. na Ukrainie.