DEBATA W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHW Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata na temat: „Zatrudnienie osób skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności i po jej zakończeniu”. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych omówiono problem zatrudnienia osób skazanych, będących w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, jak również sytuację na rynku pracy osób opuszczających zakłady karne.

Więcej na ten temat patrz: http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=980&strona=19346&s=1

W drugim panelu dr Jacek Morawski przedstawił wnioski, jakie dla zatrudnienia skazanych wynikają z badań i szkoleń przeprowadzonych w Projekcie Instytut SMG/KRC (jako lidera) i Instytutu Amity p.t. „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, POKL.07.02.01-14-203/09, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na temat tego projektu: http://www.zmiananalepsze.com.pl/index.html

oraz: https://www.amity.pl/index.php?str=pokl