REKOMENDACJE DLA MŁODZIEŻOWEGO ART®Trening Zastępowania Agresji Goldsteina, Glicka i Gibbsa (Aggression Replacement Training®, ART®) dla młodzieży jest klasyfikowany, jako program „skuteczny”, „obiecujący”, „efektywny”, „modelowy”, „wzorcowy” itp. przez wiele instytucji rządowych i pozarządowych na świecie.

Ministerstwo Edukacji U.S.A. (U.S. Department of Education)

Rząd Kanady i Bezpieczeństwo Publiczne Kanady (The Government of Canada and Public Safety Canada)

Narodowe Centrum Promocji Zdrowia Psychicznegi i Zapobiegania Przemocy wśród Młodzieży (National Center for Mental Health Promotion and Youth Violence Prevention)

Kalifornijski Instytut Zdrowia Psychicznego (California Institute of Mental Health)

Biuro Programów Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości U.S.A. (The Office of Justice Programs (OJP) U.S. Department of Justice)

Komisarz d.s. Dzieci i Młodzieży Zachodniej Australii (Commissioner for Children and Young People Western Australia)

Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii (Ministry of Justice UK)

Correctional Service of Canada

Promising practices network on children, families and communities

Arizona Health Matters

National Institute of Justice. Office of Justice Programs

The California Evidenc-Based Clearinghouse for Child Welfare

U.S. Department of Education.

Exemplary and Promising Safe, Disciplined

and Drug-Free Schools Programs 2001. Safe, Disciplined, and Drug-Free Schools Expert Panel

Clearinghouse for Military Family Readiness

Susquehanna Health

Federal and Privately Rated Programs

National Association of Counsel for Children

The International Institute for Restorative Practices Graduate School (IIRP)

Washington State Department of Social and Health Services

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. National Gang Center

Lewis County Washington Juvenile Court

Indiana Department of Correction

Group Effort Foundation

Psychiatric Residential Treatment Facility Services (PRTF)

Centerstone Tennessee Therapeutic Foster Care