Katarzyna Zielińska (Akredytowany Profesjonalny Trener Certyfikowany ART) 

 

 

Katarzyna Zielińska (Akredytowany Profesjonalny Trener Certyfikowany ART)

Jestem Profesjonalną Trenerką Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w procesie certyfikacji, terapeutką uzależnień, terapeutką środowiskową, coachem, trenerką umiejętności społecznych oraz doradcą do spraw zdrowienia. Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadzę grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia oraz konsultacje indywidualne. Pełniłam rolę moderatora w polskiej edycji Instytutu Sprawiedliwości do spraw Przemocy Wobec Kobiet w 2018 r. Zajmuję się pracą z osobami agresywnymi i osobami stosującymi przemoc oraz doznających przemocy. Ukończyłam szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem metody z Duluth. Jestem właścicielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Zielona Przystań.


WYKSZTAŁCENIE:
2017 – Centrum Kształcenia Zacisze Warszawa – Specjalista Terapii Środowiskowej
2015 – Centrum Kształcenia Zacisze Warszawa – Specjalista Terapii Uzależnień
1998 – XXXIX LO im. Dywizjonu Wojsk Lotniczych w Warszawie
MIEJSCE PRACY:
01.02.2023 – do chwili obecnej – Fundacja IDYLLA – stanowisko terapeutka.
UPRAWNIENIA TRENERSKIE:
23-27 sierpnia 2023 – ukończenie kursu Profesjonalny Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity ART uzyskując kompetencje trenerskie do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART), numer rejestru świadectw E0037898
DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE:
Wykaz szkoleń ART :
– Kurs Radzenia sobie z agresją w domu, w pracy, na ulicy, w dniach 2.11-5.11.2023, 30 godzin dydaktycznych (Instytut Amity Warszawa)
– Kurs Profesjonalny Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, w dniach 26.10-27.10, 9.11-10.11 oraz 24.10.2023, dla pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, 40 godzin dydaktycznych (Instytut Amity Warszawa).
– Kurs Profesjonalny Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, w dniach 19.10-22.10 -09.10.2022, dla pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, 40 godzin dydaktycznych (Instytut Amity Warszawa).
– Kurs Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji Amity Art, w dniach 10-13.10.2023, 30 godzin dydaktycznych (Instytut Amity Warszawa).
– Kurs Trening Zastępowania Agresji ART, w dniach 3.10 -obecnie , na dzień 22.11.2023 zrealizowane 16 godzin (Fundacja IDYLLA ).
– Kurs Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji Amity Art, w dniach 20-22.09 i 25-26.09.2023, dla terapeutów i psychoterapeutów, 30 godzin dydaktycznych (Instytut Amity Warszawa).
– Kurs Profesjonalny Trener Treningu Zastępowania Agresji w resocjalizacji (poszerzony o specyfikę resocjalizacji młodzieży od 12 roku życia), w dniach 11- 15.09.2023, 40 godzin dydaktycznych (Instytut Amity Warszawa).