Jacek MorawskiDr n. prawn. Jacek Morawski specjalizował się w resocjalizacji agresywnej młodzieży i profilaktyce uzależnień. Na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską na temat skuteczności resocjalizacji młodocianych sprawców przestępstw chuligańskich, opartą na badaniach empirycznych i doświadczeniach pracy wychowawcy w Zakładzie Karnym Nr 1 w Warszawie oraz pracy naukowej w Ośrodku Badań Penitencjarnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Kierował Ośrodkiem Badań Naukowych SKP (badania nad alkoholizmem). W latach 1978-1994 adiunkt naukowo-badawczy w Zakładzie Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w trakcie wyjazdów naukowych i studyjnych, m. in. do Stanów Zjednoczonych AP (Berkeley, Washington, Chicago), Danii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Afryki (Kenya, Tanzania), Sri Lanki.

Wykładowca w szkołach wyższych, czasowy doradca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), członek krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Jest członkiem American Association for Advancement of Science. Współautor i realizator programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień, autor ponad 200 publikacji naukowych i popularyzatorskich, krajowych i zagranicznych. Jest Doradcą Rodzinnym w europejskim programie ognisk rodzinnych, wykładowcą na szkoleniach. Jest pierwszym w Polsce (obok Ewy Joanny Morawskiej) i jednym z dziewięciu na świecie Licencjonowanym Mistrzem Trenerskim (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, certyfikowanym przez twórców ART: prof. A.P. Goldsteina i B. Glicka. Prowadzi Instytut Amity w Warszawie, zajmujący się badaniami naukowymi, szkoleniem trenerów oraz wdrażaniem programów profilaktycznych i interwencyjnych w obszarze promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki oraz resocjalizacji i socjoterapii szeroko rozumianych patologii społecznych.

 

 

Curriculum Vitae-PL Jacka Morawskiego (pdf do pobrania)

 

 

Instytut AmityJacek Morawski

02-970 Warszawa
ul. Zapłocie 20
tel/fax 22 648 37 79/ 22 648 37 78
kom. +48 602 249 837

NIP: 521-040-41-72

REGON: 010402334