TRENER GRUPOWY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (AMITY ART) 

 

Bestsellerowy skrócony kurs prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART) z agresywną młodzieżą. Skierowany głównie do pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób.

Autorski warsztat trenerski (mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) – polska wersja programu Facylitatora Aggression Replacement Training ART według Goldsteina, Glicka i Gibbsa (USA), na której opracowanie Instytut Amity uzyskał amerykańską akredytację. 

Na kursie tym uzyskuje się kompetencje:

 • prowadzenia, według przepisanych procedur, treningu grupowego z młodzieżą agresywną:
 • treningu umiejętności prospołecznych;
 • treningu kontroli złości;
 • wnioskowania moralnego.

kompetencje do:

 • odbycia samodzielnej (w asyście drugiego trenera) monitorowanej i konsultowanej praktyki trenerskiej ART z grupą młodzieży we własnym środowisku;
 • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji ART dla młodzieży jako pierwszy trener;
 • współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener);

oraz uprawnienia

 • do otrzymania (po zaliczeniu szkolenia), świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego lub (bez zaliczenia) świadectwa uczestnictwa w kursie;
 • do używania znaków towarowych Amity Treningu Zastępowania Agresji (ART Original i AMITY ART) w treningach dla odbiorców końcowych;
 • drukowania na potrzeby swoich treningów pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD na mocy indywidualnej licencji;
 • przyjęcia, na preferencyjnych waryunkach, na kurs Praktyk Zastępowania Agresji;
 • przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Amity ART.

Kurs obejmuje 40 godzinny trening ART (4 – 5 dni), połączony z warsztatem trenerskim zastępowania agresji. Po warsztacie uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu trenerskiego ART (z zaliczeniem aktywnego uczestnictwa) lub zaświadczenie uczestnictwa (bez zaliczenia) i ma prawo do konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą E-mail) do 6 miesięcy w trakcie odbywanej samodzielnie praktyki trenerskiej – przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z agresywną młodzieżą, w tym 15 godzin jako pierwszy trener. Zaliczenie praktyki uprawnia do otrzymania Certyfikatu Trenera Grupowego (Facylitatora) Treningu Zastępowania Agresji ART.

Trening ten jest prowadzony z reguły jako szkolenie zamknięte dla zorganizowanych grup 10 – 12 osobowych na zapotrzebowanie instytucji państwowych lub samorządowych. Program jest dostosowywany do potrzeb lokalnych i potrzeb zawodowych uczestników. Cena kursu zależy od proporcji świadczeń obydwu stron (nabór, sale szkoleniowe, wyposażenie, catering itd.). Kursy Trenera Grupowego ART prowadzone są pod kierownictwem mgr Ewy Joanny Morawskiej – Instytut Amity. Cena kursu (uczestnictwio, materiały i pomoce dydaktyczne w tym podręcznik, 2200,47 PLN od 1 uczestnika.

E-mail: ewa@amity.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Wzór świadectwa ukończenia kursu:

SWIADECTWO_Trener Grupowy_ART ORIGINAL-wzór

 

Notatka o prawach własności intelektualnej: Aggression Replacement Training® i ART® są zastrzeżonymi znakami towarowymi G&G Consultants Barrego Glicka (USA).  ART Original® i Amity ART® są zastrzeżonymi znakami towarowym Instytutu Amity®. Prawa autorskie (©) do wszystkich materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych kursu w języku polskim należą do Instytutu Amity ®.

Więcej lektur…

Trening Zastępowania Agresji ART (3 wydanie)

ART. Program zastępowania agresji (2 wydanie)