Krzysztof Jasiński, Akredytowany Trener

Krzysztof Jasiński


Z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny, ukończył także studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie o kierunku profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych. Rozprawę doktorską pt. „Działalność pomocowa na rzecz recydywistów w kontekście reintegracji społecznej” obronił w lipcu 2023 r. na Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Zawodowo resocjalizacją zajmuje się od 19 lat. W przeszłości wychowawca i pedagog w domach dziecka, przez 12 lat kurator zawodowy dla dorosłych. Obecnie nauczyciel akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Współtwórca i koordynator Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu i certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji AMITY ART. Od 2010 r. prowadzi regularne spotkania z osadzonymi przygotowywanymi do zwolnienia na terenie kilku zakładów karnych. Treningi zastępowania agresji AMITY ART prowadzi głównie w grupach osadzonych recydywistów na terenie kilku jednostek penitencjarnych w małopolsce.

Były członek zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pomysłodawca i współtwórca portalu pomocy postpenitencjarnej www.codalej.info, a także inicjator i współorganizator 5 konferencji poświęconych pomocy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej w Krynicy Zdroju oraz 6 szkoleń nt. readaptacji społecznej dla przedstawicieli zawodów pomocowych. Prowadził liczne szkolenia dla pracowników socjalnych, czy kuratorów sądowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Instytutu Readaptacji w Zabrzu, Stowarzyszenia Sursum Corda, a także doradca obywatelski i mediator. Brał czynny udział w 20 konferencjach naukowych w Polsce i na Słowacji. Uczestniczył w dziesiątkach szkoleń zawodowych i doskonalących. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych o tematyce związanej z resocjalizacją, readaptacją społeczną i pomocą postpenitencjarną.