Sesje superwizyjno‐egzaminacyjne Amity ART w Warszawie

Miejsca szkolenia:
Warszawa

Data szkolenia: Najbliższy termin: 31 sierpnia 2019 r. godz. 10:00. Wymagane zgłoszenie uczestnictwa pocztą mailową na wybrany termin.
Nr: 1935

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Morawska
Adres: Warszawa, Centrum Konferencyjno-apartamentowe MRÓWKA, ul. Przekorna 33, Warszawa Wilanów http://www.cka-mrowka.pl/pl

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Cena (za 1 osobę): W trakcie praktyki trenerskiej w terminie określonym warunkami szkolenia udział w superwizji bezpłatny. Konsultacje ART bezpłatne. Sesja egzaminacyjna w cenie 295,20 zł (od 1 osoby).

Wolnych miejsc: 4

DALSZE TERMINY W 2019 ROKU:

Nr 1939 – 28 września;

Nr 1949 – 7 grudnia.

Wymogi egzaminacyjne

Egzamin ma charakter superwizji i jego założeniem jest przekonanie egzaminujących o posiadaniu przez kandydata wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji Amity ART wiernie z zasadami i procedurami tego programu, z korzyścią dla uczestników i ich otoczenia. Według badań ewaluacyjnych ART decydującym czynnikiem efektywności treningu (mierzonej wskaźnikami kontynuowania zachowań agresywnych przez klientów) jest poziom udokumentowanych kompetencji ogólnych i specjalistycznych trenera. Prowadzenie ART przez niekompetentnego trena może powodować nawet wzrostu agresywności klientów. Egzamin ma dostarczyć danych do określenia aktualnego poziomu kompetencji i kwalifikacji. Minimum wiedzy i umiejętności dopuszczające do pracy trenerskiej Amity ART, a także dodatkowe dane, zawierają informacje do pobrania.

Oczekujemy, że uczestnik przystępujący do egzaminu przedstawi krótkie sprawozdanie ustne i całość dokumentacji prowadzonych przez siebie treningów, najlepiej w zanonimizowanych kopiach. Kopie mogą być przesłane wcześniej pocztą lub elektronicznie w formie czytelnych skanów. Ponadto do dokumentacji egzaminacyjnej dołączamy kopię wypełnionego Kwestionariusz ewaluacyjnego, Kwestionariusza trenera i Esej. Czas trwania sesji wynosi zwykle około 2 – 4 godziny, zależnie od liczby uczestników  (10.00 – 12.00 do 14.00).

Wynikiem egzaminu może być wydanie nowego certyfikatu trenerskiego, przedłużenie ważności certyfikatu tymczasowego, zalecenie uzupełnienia określonej części materiału lub procedur albo powtórzenia szkolenia lub całej praktyki trenerskiej. W razie wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu, pierwsza dodatkowa sesja jest bezpłatna. Dalszych informacji udzielamy pocztą e-mail.

1_Kwestionariusz trenera Amity ART 2019

2_Kwestionariusz ewaluacyjny treningu ART

3_Minimum egzaminacyjne ART 2019