KURS „PRAKTYK ART” DLA PSYCHOLOGÓW WIĘZIENNYCH Z CZTERECH KRAJÓWW dniach 19 – 22 marca 2014 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach Regionalnego programu przeciwdziałania uzależnieniom, Ewa Morawska prowadziła kurs „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji ART” dla klikunastu psychologów i organizatorów szkoleń służby więziennej z Bułgarii, Litwy, Łotwy i Ukrainy.

W dniach 19 – 22 marca 2014 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach Regionalnego programu przeciwdziałania uzależnieniom, Ewa Morawska prowadziła kurs „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji ART” dla klikunastu psychologów i organizatorów szkoleń służby więziennej z Bułgarii, Litwy, Łotwy i Ukrainy. W kursie uczestniczył też Dariusz Aliszerow, współpracownik Fundacji w programie dla sprawców przemocy. W szkoleniu poszerzona została tematyka przestrzegania praw człowieka w izolacji penitencjarnej, wykorzystano też doświadczenia szkoleń dla psychologów SW w Polsce. Uczestnicy wyrażali nadzieję na kontynuację kursu na poziomie trenerskim.