Psychoterapia wykluczonych, Ewa Joanna Morawska, Jacek MorawskiStreszczenie

 

Artykuł analizuje społeczne źródła i podstawy teoretyczne Treningu Zastępowania Agresji
(ART) A. Goldsteina i B. Glicka. Pokazuje związek ART z deinstytucjonalizacją psychiatryczną i
psychoterapią, a także teorią społecznego uczenia się Alberta Bandury. Omówiono podstawowe
komponenty klasycznego ART (trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i
wnioskowanie moralne) i ich aktualność w świetle kryminologii pozytywnej oraz współczesnych
reguł konstruowania skutecznych programów penitencjarnych. Zdaniem autorów, wiedza ta jest
niezbędna – chociaż niewystarczająca – dla skutecznego wdrażania Treningu Zastępowania
Agresji w pracy penitencjarnej.

 

Pobierz cały artykuł:

Morawska&Morawski 2016 Psychoterapia wykluczonych