Dominika Strójwąs, Akredytowany Trener TrenerówO MNIE 

 

Jestem Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Training, ART) z kwalifikacją Trenera Trenerów Amity ART, absolwentką kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 roku ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener, a w 2022 roku na kierunku Human Resources – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Jestem założycielką i wlaścicielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą  z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania własnymi emocjami, ustalania i wdrażania strategicznych celów. Prowadzę Treningi ART dla służb mundurowych, w zakładach karnych dla osadzonych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych a także otwarte szkolenia ART dla psychologów, pedagogów i nauczycieli w formie stacjonarnej i on-line. Do chwili obecnej (październik 2023) przeprowadziłam jako Trener ponad 1500 godzin treningów ART.

 

WYKSZTAŁCENIE

 

 • Studia podyplomowe, Human Resources – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera – Kraków

 • studia podyplomowe, Coach, Trener

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera – Kraków

 • magister, historia

Uniwersytet Jagielloński – Kraków

 • licencjat, kulturoznawstwo – mediteraneistyka

Uniwersytet Jagielloński – Kraków

 

 

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE 

 

WYKAZ SZKOLEŃ ART 2021 r – do obecnie

 • Kurs Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji Amity Art, w dniach 10-13.10.2023, dla osób dorosłych, 30 godzin dydaktycznych

(Instytut Amity Warszawa)

 • Kurs Profesjonalny Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, w dniach 23-27.08.2023, dla osób dorosłych, 40 godzin dydaktycznych

(Instytut Amity Warszawa)

 • Kurs Praktyk Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, w dniach 14-17.06.2023,

dla osób dorosłych, 30 godzin dydaktycznych

( Instytut Amity Warszawa)

 • Kurs Praktyk Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, w dniach 17-26.10.2022,

dla pedagogów, 60 godzin dydaktycznych

(Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu)

 • Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, w dniach 16-18.09 ; 07-09.10.2022, dla pedagogów, 40 godzin dydaktycznych

(Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie)

 • Kurs Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w resocjalizacji dorosłych, w dniach 24-28.05.2022, dla studentów Resocjalizacji, 40 godzin dydaktycznych

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • Kurs Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w resocjalizacji dorosłych, w dniach 07.05-12.05.2022 dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, 40 godzin dydaktycznych (Okręgowy Inspektorat SW w Olsztynie)
 • Kurs Praktyk Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w dniach 07.04–10.04.2022

dla studentów Resocjalizacji , 30 godzin dydaktycznych

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • Kurs Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w resocjalizacji dorosłych, w dniach 08.03-12.03.2022 dla studentów Resocjalizacji, 40 godzin dydaktycznych

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • Kurs Praktyk Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, w dniach 11.01 -14.01. 2022

Dla studentów Resocjalizacji, 30 godzin dydaktycznych

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • Kurs Trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w dniach 07.12-09.12.2021 dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

(Instytut Amity Warszawa)

 • Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w dniach 02.11-05.11.2021 dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, 40 godzin dydaktycznych

(Okręgowy Inspektorat SW Wrocław)