TRENING TZA (ART) W MILÓWCE 2014-2015W grudniu 2014 w Milówce odbyło się szkolenie podstawowe Treningu Zastępowania Agresji (ART), zgodnie z umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Uczestnicy zainteresowani egzaminem trenerskim, planowanym na 12-13 maja 2015 r., znajdą tu dodatkowe pomoce dydaktyczne i wskazówki.

 

 W trakcie własnej praktyki ważny jest powrót do skryptu i praca ze skryptem. Najlepiej zacząć od przyswojenia sobie Wstępu, i przejść do ćwiczenia 40 na stronie 140. Następnie kolejno wykonuję i dokumentuję w skrypcie wszystkie ćwiczenia, począwszy od pierwszego. Równoległe planowanie i wykonywanie umiejętności od pierwszych dni po szkoleniu, to dodatkowe osiągnięcie. Jeżeli na praktykę mogę przeznaczyć więcej, niż 1 godzinę dziennie, czytam też literaturę wskazaną w skrypcie, i inną podobną. Mniej więcej połowa ćwiczeń powinna być wykonana do 15 stycznia, a wszystkie do 30 stycznia. Do 15 stycznia wystarczy nam nadesłać co najmniej po jednym raporcie ćwiczenia umiejętności, kontroli złości i wnioskowania moralnego. Poniżej są edytowalne raporty do pobrania, swoją treść najlepiej wpisywać w nie kursywą. Oczekujemy nadesłania wybranych raportów ćwiczeń, z których wykonania uczestnik jest najbardziej zadowolony. Lepiej jest zrobić mniej ćwiczeń, i dokładnie, niż wszystkie „na odczepne”. Jakość wykonania (zgodnie z procedurami!) jest decydująca i ważniejsza, niż ilość raportów. Raporty ćwiczeń służą później uczestnikowi, kontynuującemu szkolenie trenerskie, jako baza doświadczeń i „gotowce” do sytuacji modelowych na prowadzonym przez siebie treningu. Jeżeli trener nie ma takiej bazy własnych doświadczeń, nie poprowadzi prawidłowo treningu dla innych. Dlatego zawsze należy zachowywać sobie oryginały swoich raportów. Około 15 stycznia, albo krótko po, a wyjątkowo wcześniej (jeżeli będzie to pilna konsultacja, lub na życzenie uczestnika) prześlemy – na podstawie nadesłanych do nas raportów – informację zwrotną, dotyczącą wykonywania i raportowania ćwiczeń. Skrypty z wykonanymi ćwiczeniami i wypełnione raporty należy przywieźć ze sobą na szkolenie trenerskie w lutym 2015.

Jak analizujemy raport doskonalenia umiejętności pod kątem informacji zwrotnej – zobacz załącznik.

Pytania i informacje zwrotne dotyczące praktyki i sesji superwizyjno-egzaminacyjnej

Tu zamieszczamy – w miarę nadsyłania pytań – informacje zwrotne dotyczące praktyki i sesji superwizyjno-egzaminacyjnej w maju 2015 w Katowicach. Oczekujemy, że każdy trener, który nadsyła pytanie, zamieści jednocześnie projekt swojej odpowiedzi (rozwiązania).

Zaliczenie sesji egzaminacyjnej ART oznacza uznanie co najmniej wystarczającego poziomu kompetencji i sprawności trenera, i oddziela pierwszy etap zdobywania doświadczeń trenerskich od kolejnych, gdyż każdy kolejny trening jest dla trenera nowym doświadczeniem szkoleniowym.

1. Jakie dokumenty należy przedstawić podczas sesji egzaminacyjnej?

Najczęściej na sesję trenerzy przywożą do wglądu całość dokumentacji użytej i wytworzonej na treningu. Kopię przyjętych reguł grupy, kwestionariusza superwizyjnego i eseju, dotyczącego własnej praktyki trenerskiej, trener przekazuje do dokumentacji egzaminacyjnej Amity. Celem udziału w sesji superwizyjno – egzaminacyjnej jest przekonanie superwizorów, że trenerowi można wydać certyfikat ART, gdyż potrafi wykonać szkolenie zgodnie z regułami i procedurami ART, oraz że szkolenie przynosi trenerowi satysfakcję i wzrost kompetencji, a uczestnikom zwiększa osiągnięcia na treningu i poza nim, w życiu, pracy lub domu. Dlatego istotne może być przedstawienie na sesji także esejów, napisanych przez uczestników, notateki z ustnych wypowiedzi o korzyściach z treningu, lub innych dowodów zadowolenia uczestników z treningu.

2. Czy pretesty i postesty grupy przynosi się ze sobą na sesję?

Najlepiej, tak.

3. Czy mamy przedstawić wykonane przez uczestników raporty ćwiczeń domowych?

Osiąganie przez uczestników treningu sukcesów w sprawach dotychczas ich nie satysfakcjonujących, przez użycie nowych umiejętności ART, jest głównym celem treningu. Trener współodpowiada za planowanie ćwiczenia, jego doskonalenie, i analizę rezultatów, zwłaszcza gdy są niesatysfakcjonujące. Podstawowe pytanie po wykonaniu ćwiczenia, to czy zostało wykonane zgodnie ze wszystkimi regułami i procedurami ART, oraz jakie uczestnik nabył doświadczenie i czego się nauczył. Uczestnicy treningu i/lub trenerzy czasem odnotowują na raportach z ćwiczeń informacje zwrotne z omówienia wykonania ćwiczenia, punkty osiągnięć, powtórzenie ćwiczenia domowego na treningu itd. Raporty ćwiczeń po sesji zwraca się trenującym, trener może pozostawić sobie zanonimizowaną kopię, jeżeli uzna to przydatne dla doskonalenia swojej pracy trenerskiej.

4. Czy z każdego treningu ćwiczenie domowe ma wykonać tylko jeden trenujący, czy wszyscy obecni?

Trener zleca wykonanie ćwiczeń domowych w realu tylko uczestnikom trenującym w danym dniu. Ćwiczenia domowe trener zleca „w nagrodę” tylko tym uczestnikom, co do których ma przekonanie, że poradzą sobie z wykonaniem ćwiczenia w sposób odważny i zrobią to w odpowiedniej sytuacji tak, że przyniesie im to korzyść, a nie stratę.

5. Jakie narzędzia diagnostyczne omawia się na sesji superwizyjnej?

Trener dokumentuje umiejętność użycia kwestionariusza umiejętności, arkuszy obserwacji zachowań agresywnych, zachowań awersyjnych i atrakcyjnych, indeksu złości, czasem HIT, oraz interpretacji wyników.

6. Jak dokumentować czas, gdy jeden z trenerów wychodzi z głównym trenującym, żeby przygotować ćwiczenie, a drugi rozdzielił już role obserwatorów?

Warto prowadzić notatki („protokół”) z każdego treningu i zapisywać także, co faktycznie się działo, gdy przygotowanie ćwiczenia trwało dłużej, niż podział ról obserwatorów. Może to być np. powrót do kroku definiowania umiejętności: dzielenie się doświadczeniami z sytuacji, w których dana umiejętność była lub mogła być użyta.

7. Czy trener/trenerzy wystawia/wystawiają trenującym ze swojej grupy zaświadczenia uczestnictwa?

Dobrą praktyką jest wystawianie dyplomów lub zaświadczeń uczestnictwa trenującym. Kopię wzoru wydanego zaświadczenia należy przedstawić na sesji superwizyjnej. Planujemy zamieszczenie tu wzoru takiego zaświadczenia, do ewentualnego wykorzystania, po uzgodnieniu z ROPS, ponieważ praktyka trenerska jest częścią projektu ROPS.

 

SESJA SUPERWIZYJNO-EGZAMINACYJNA AMITY ART W KATOWICACH

odbędzie się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, ul. Techników 9, sala 201 na II piętrze. Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu na tyłach uczelni. Zawiadomienia rozesłał ROPS.
Jak dojechać na uczelnię autobusem? Są trzy przystanki, na których można wysiąść, by dojść do SWPS:
    Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus 177
    Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911, 906N, 911N
    Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835, 908N
 Sesja dla I grupy w dniu 12 maja 2015 od godz. 12.00 do 16.00.
 Sesja dla II grupy w dniu 13 maja 2015 od godz. 10.00 do 14.00.
 Do zobaczenia,
JM