Nawiązanie współpracy z Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym – College Medyczny w Kielcach 

W dniu 14 maja 2018 r. Ewa Joanna Morawska, reprezentująca Instytut Amity, podpisała umowę o współpracy z Adrianem Lipą, reprezentującym Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym – College Medyczny w Kielcach. W skład Konsorcjum wchodzą m.in. Instytut Studiów Podyplomowych Andrago Centrum oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”. College Medyczny posiada Certyfikat Jakości SUS 2.0 potwierdzający najwyższe standardy jakości usług szkoleniowo – rozwojowych.

 

Umowa przewiduje wspólne prowadzenie Treningów Zastępowania Agresji (ART), które będą realizowane przede wszystkim w regionie świętokrzyskim na podstawie przekazanych przez Instytut Amity programów i z udziałem trenerów Instytutu Amity.