Kurs: Trening umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART

Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/
26 - 28 marca 2018
Nr 1813
Trenerzy - Jacek Morawski, Ewa Morawska, trenerzy pomocniczy
Karta zgłoszenia na kurs do pobrania - Pobierz
Harmonogram do pobrania - Pobierz
Cena (za 1 osobę) - dla osoby prywatnej i sektora publicznego (szkolenie w całości finansowane ze środków publicznych, zwolnione z VAT) 800 zł, dla firm i instytucji pozabudżetowych 800 zł + 23% VAT = 984 zł
Wolnych miejsc - 2