Radzenie sobie z agresją w domu, w pracy, na ulicy.

Miejsca szkolenia:
Warszawa, Centrum Konferencyjno- Apartamentowe Mrówka, ul. Przekorna 33

Data szkolenia: NOWY TERMIN 2 - 5 listopada 2023 r.
Nr: 2023.44

Trenerzy: Ewa Morawska, Jacek Morawski, trener pomocniczy.
Adres: Warszawa, Centrum Konferencyjno- Apartamentowe Mrówka, ul. Przekorna 33

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): 1500,00 zł od osoby.

Wolnych miejsc: 9/12

Agresja jest zachowaniem, które dotyka wiele osób i ma negatywne skutki zarówno dla jednostek, zespołów pracowniczych, relacji rodzinnych i domowych, jak i dla społeczeństwa jako całości. Radzenie sobie z atakiem słownym lub zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego i agresją jest konieczną częścią wspierania rozwoju osobistego.

Podstawową korzyścią z kursu jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania swoich zamierzeń bez użycia siły i przemocy. Kurs pozwala też pogłębić świadomości własnych emocji i reakcji. Osoby uczestniczące w kursie zdobywają umiejętność rozpoznawania emocji własnych i innych osób, co pozwala na skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Kurs pomaga doskonalić  zachowanie odwagę w sytuacjach słownych napaści agresywnych i w sytuacjach zagrażających agresją fizyczną. Uczestnicy treningu doskonalą komunikację odważną i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. To pozwala na kształtowanie pożądanych relacji z innymi i zastępowanie agresywnych zachowań.

Ćwiczenia umiejętności pomagają zapobiegać konfliktom, zanim jeszcze wystąpią.  Uczestnicy kursu  mają możliwość doskonalenia umiejętności zarządzania złością. Ćwiczenia identyfikacji sygnałów ostrzegawczych, strategii kontrolowania złości, zamiast jej tłumienia i przekształcania negatywnych myśli pomaga  kontrolować i redukować wybuchy gniewu, i przekazać te umiejętności innym. Kurs rozwija umiejętność podejmowania pożądanych decyzji i osiągania pożądanych wyników, zarówno trudnych w sprawach bieżących, jaki w perspektywie długoterminowej.

Wystawiamy certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia, jeżeli jest to potrzebne do przedstawenia instytuacjom w kraju lub za granicą.