Radzenie sobie z agresją. Praktyk radzenia sobie z agresją Amity ART

Miejsca szkolenia:
Warszawa, Centrum Konferencyjno- Apartamentowe Mrówka, ul. Przekorna 33

Data szkolenia: 26 - 29 października 2023 r.
Nr: 2023.43

Trenerzy: Ewa Morawska, Jacek Morawski, trener pomocniczy.
Adres: Warszawa, Centrum Konferencyjno- Apartamentowe Mrówka, ul. Przekorna 33
Cena (za 1 osobę): 1480,00 zł od osoby.

Wolnych miejsc: 12/12

Agresja jest problemem, który dotyka wiele osób i ma negatywne skutki zarówno dla jednostek, zespołów pracowniczych, relacji rodzinnych i domowych, jak i dla społeczeństwa jako całości. Radzenie sobie z agresją jest konieczną częścią wspierania rozwoju osobistego.

Podstawową korzyścią z kursu jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania swoich zamierzeń bez użycia siły i przemocy. Kurs pozwala też pogłębić świadomości własnych emocji i reakcji. Osoby uczestniczące w kursie zdobywają umiejętność rozpoznawania emocji własnych i innych osób, co pozwala na skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Kurs pomaga doskonalić  zachowanie odwagę w sytuacjach słownych napaści agresywnych i w sytuacjach zagrażających agresją fizyczną. Uczestnicy treningu doskonalą komunikację odważną i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. To pozwala na kształtowanie pożądanych relacji z innymi i zastępowanie agresywnych zachowań.

Ćwiczenia umiejętności pomagają zapobiegać konfliktom, zanim jeszcze wystąpią.  Uczestnicy kursu  mają możliwość doskonalenia umiejętności zarządzania złością. Ćwiczenia identyfikacji sygnałów ostrzegawczych, strategii kontrolowania złości, zamiast jej tłumienia i przekształcania negatywnych myśli pomaga  kontrolować i redukować wybuchy gniewu, i przekazać te umiejętności innym. Kurs rozwija umiejętność podejmowania pożądanych decyzji i osiągania pożądanych wyników, zarówno w sprawach bieżących, jaki w perspektywie długoterminowej.