Kurs: Trener Certyfikowany Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART)

Miejsca szkolenia:
Warszawa

Data szkolenia: 23 -27 lutego 2021
Nr: 2021.22

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Morawska, trener pomocniczy
Adres: Warszawa Wilanów
Cena (za 1 osobę): Za 1 osobę = 2792,10 zł.

Wolnych miejsc: 9/10 Zapisy pocztą e-mail: instytut@amity.pl

KOMUNIKAT COVID-19

Kurs odbędzie się zgodnie z planem i programem. Szczególne procedury dotyczą profilaktyki epidemiologicznej dla bezpieczeństwa uczestników. Sala szkoleniowa zapewnia odpowiedni dystans społeczny. Oprócz standardowych środków (dezynfekcja rąk itp), co jest obowiązkiem Centrum Konferencyjnego, sala szkoleniowa będzie wysterylizowana promieniowaniem UV-C. W przerwach włączana będzie atestowana lampa przepływowa UV-C, usuwająca patogeny w czasie rzeczywistym (w tym koronawirusy), a nie emitująca promieniowania na obecnych ludzi. Promieniowanie likwidujące patogeny zawieszone w powietrzu, jest uważane za najskuteczniejszą profilaktykę zakażeń przenoszonych drogą kropelkową, w tym COVID-19. Każdy uczestnik obowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć wypełnić ankietę epidemiologiczną, której wzór zamieszczam. Ankieta będzie też dostępna w recepcji. Ta ankieta jest sporządzana wyłącznie na potrzeby tego szkolenia, na wypadek kontroli sanitarnej. Jeżeli jednak przed przyjazdem na kurs u kogokolwiek wystąpią opisane objawy, należy przenieść uczestnictwo na inny termin. Na szkoleniu będzie możliwość bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

 

Przed zgłoszeniem zapoznaj się z opisem kursu:

CERTYFIKOWANY TRENER TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART)

 

Polityka prywatności

W karcie rezerwacyjnej w polu „Uwagi” prosimy wpisać numer hologramu z certyfikatu „Praktyka ART” lub „Trener Grupowy ART” oraz datę zaliczenia praktyki własnej albo dołączyć do zgłoszenia skan certyfikatu (Praktyk lub Trener Grupowy).

Kolejny termin tego kursu: 23 – 27 sierpnia 2021.