TRENER KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH I ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKAKurs TRENER KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKA doskonali kompetencje prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych, radzenia sobie ze złościa i podejmowania decyzji moralnych u dzieci w podejściu poznawczo-behawioralnym ART. Pomaga kształtować klimat bezpieczeństwa w grupach dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Nazwa i zakres kształcenia

Kurs specjalistyczny „Trener kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka” jest formą doskonalenia zawodowego dorosłych (nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, i innych osób mających kontakt z dziećmi).  Może też służyć uzupełnianiu kwalifikacji i umiejętności dla celów i osobistych. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podstawowymi formami kształcenia są treningi i warsztaty, uzupełnione wykładem seminaryjnym z ćwiczeniami. Zakres naboru obejmuje cały kraj.

 

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka oraz umiejętności modelowania sposobów postępowania, alternatywnych wobec takich zachowań.

Celami szczegółowymi jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie:

– kształtowania umiejętności prospołecznych dziecka (w ujęciu poznawczo-behawioralnym),

– radzenia sobie ze złością dziecka,

– podejmowania decyzji moralnych,

– budowania partnerstwa z rodzicami dzieci.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Osoby dorosłe, mające zawodowy kontakt z dziećmi, lub zamierzające uzupełnić kwalifikacje i umiejętności dla celów zawodowych i/lub osobistych, które nadesłały zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Tematyka kształcenia

Kurs dotyczy profilaktyki i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka oraz rozwijania jego umiejętności prospołecznych. Kurs włącza takie tematy, jak: podejście poznawczo-behawioralne do treningu, ćwiczenie i trening umiejętności prospołecznych; udzielanie informacji zwrotnych; trening transferu; kwestionariusze i formularze diagnozy umiejętności; planowanie treningu umiejętności w grupie dziecięcej; kierowanie grupą; wzmacnianie motywacji; modelowanie kroków umiejętności; prowadzenie treningu; wykonywanie umiejętności; praca z indywidualnym dzieckiem; rozwiązywanie trudności.

 

Czas trwania i sposób organizacji

Kurs obejmuje łącznie 30 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym 5 godziny wykładowych, 5 godzin ćwiczeniowych oraz  20 godzin treningu i warsztatów. Rozłożony jest na 4 dni. Trzy pierwsze dni obejmują po 8 godzin szkolenia, czwarty dzień 6 godzin. Grupa treningowa liczy do 14 uczestników. Kurs jest prowadzony przez dwóch trenerów jednocześnie. Postępy uczestników są monitorowane za pomocą systemu pomiaru osiągnięć, który jest podstawą zaliczenia kursu. Po zaliczeniu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Bez zaliczenia uczestnikowi wydaje się świadectwo uczestnictwa w kursie z wykazaniem liczby godzin uczestnictwa.

Kurs odbywa się w Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka” w Warszawie, ul. Przekorna 33. Centrum dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, zapleczem gastronomicznym oraz miejscami hotelowymi dla uczestników przyjezdnych.

Termin kursu: 6 – 9 grudnia 2018 r. Nr kursu: 1849.

 

Tematy zajęć edukacyjnych

 1. Ocena potrzeb
 2. Budowanie kontraktu, definiowanie reguł treningu
 3. Agresja dziecka i komunikacja z dzieckiem agresywnym
 4. Prowadzenie treningu umiejętności prospołecznych dziecka
 5. Trening z klikerem.
 6. Umiejętności jako projekty prospołeczne.
 7. Trening podejmowania decyzji moralnych.
 8. Trening i warsztat radzenia sobie ze złością
 9. Transfer i podtrzymanie. Partnerstwo z rodzicami
 10. Przygotowanie samodzielnej praktyki trenerskiej
 11. Ewaluacja kursu

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i wzory pomocy dydaktycznych, w tym kwestionariusze, Przewodnik metodyczny StART, i na wzór 1zeszyt dziecka, 1 informacja dla rodziców, 1 wlepki umiejętności Każdy uczestnik otrzymuje ponadto podręcznik “Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka” McGinnis i Goldsteina.

 

Trenerzy

Trenerami są: dr Jacek Morawski (wykładowca, kierownik kursu), mgr ped. Ewa Joanna Morawska (Pierwszy trener).

 

Produkty powiązane

Ellen McGinnis: kształtowanie umiejętności małego dziecka. Przewodnik nauczania umiejętności prospołecznych. Trzecie wydanie, Instytut Amity, Warszawa 2014. Liczba stron: 434 + płyta CD.

https://amity.sklep.pl/pl/p/KSZTALTOWANIE-UMIEJETNOSCI-MALEGO-DZIECKA.-Przewodnik-nauczania-umiejetnosci-prospolecznych/95

 

 

 

Aktualizacja na dzień 28 czerwca 2018 r.