PROGRAM KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH I ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKA „StART”Kurs StART – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKA doskonali kompetencje prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z dziećmi. Pomaga kształtować klimat bezpieczeństwa w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

Uczestnicy otrzymują kwestionariusze diagnostyczne, scenariusze ćwiczeń, formularze, sposoby rozwiązywania trudności. Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi (ćwiczenia, warsztat umiejętności), poprzedzonymi krótką prezentacją wprowadzającą z ćwiczeniami

Program szkolenia zawiera:

 • modelowanie umiejętności

 • ćwiczenie i trening umiejętności

 • udzielanie informacji zwrotnych

 • trening transferu

 • kwestionariusze i formularze diagnozy umiejętności

 • planowanie treningu umiejętności w grupie uczniowskiej

 • kierowanie grupą

 • wzmacnianie motywacji

 • prezentowanie kroków umiejętności

 • prowadzenie ćwiczeń

 • wykonywanie umiejętności

 • rozwiązywanie trudności

Uczestnik szkolenia nabywa kompetencje:

 • prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z uczniem

 • radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania uczniów

 • budowania partnerstwa z rodzicami uczniów

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, w tym podręcznik “Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka” McGinnis i Goldsteina, oraz opcjonalnie Przewodnik metodyczny START, pakiet pomocy dydaktycznych do praktyki z grupą około 10 uczniów (kwestionariusze, zeszyt ucznia, informacja dla rodziców, wlepki umiejętności). Dostępne są do wyboru przez uczestnika kursu dwa rodzaje pakietów pomocy dydaktycznych, zróżnicowane ze względu na podstawę programową: pakiet dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasa 1-3).

Szkolenie instruktorskie obejmuje 20 – 30 godzin warsztatowych i ćwiczeń (trenerskie – 32 – 40 godzin).

Warsztat kończy się zaświadczeniem z zaliczeniem ukończenia warsztatu lub – bez zaliczenia – zaświadczeniem uczestnictwa. Uczestnicy, którzy chcą przeprowadzić praktykę instruktorską lub trenerską, po warsztacie uzupełniają wiedzę teoretyczną z podręcznika, przeprowadzają w czasie do 3 miesięcy co najmniej 10 godzin samodzielnego treningu StART z grupą dzieci oraz przedstawiają dokumentację praktyki do zaliczenia. W trakcie praktyki uczestnicy kursu mogą bez dodatkowych opłat korzystać z konsultacji (pocztą E-mail).

Cena kursu obejmuje: kurs, oraz opcjonalnie materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie, zaliczenie oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu. Cena nie obejmuje, o ile wyraźnie nie zaznaczono, zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów oraz sesji superwizyjno-egzaminacyjnej dla uczestników decydujących się na praktykę trenerską.

 

pomoce-start1              naklejki_30mm