PROFILAKTYKA MOBBINGUSzkolenie i coaching grupowy FUKOZ® dla biznesu i administracji

Innowacyjne szkolenie doskonalące komunikację odważną FUKOZ® (Fakty-Uczucia-Konsekwencje-Oczekiwania-Zaplecze) dla administracji i biznesu. Komunikacja odważna decydująco wspomaga zapobieganie konfliktom, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w środowisku pracy. Współtworzy klimat współdziałania w osiąganiu celów biznesowych, wzmacnia kulturę organizacyjną firmy. Sprzyja stabilizacji zatrudnienia. Doskonali unikanie konfliktu z klientem lub przekierowanie konfliktu na współpracę. W zakresie odważnego stylu zarządzania – coaching grupowy dla kadry kierowniczej i liderów biznesu.

Przeprowadzamy na zlecenie pracodawcy postępowanie wyjaśniające, wymagane w razie zgłoszenia uprawdopodobnionych przypadków dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego czy mobbingu.

Kontakt przez amity@amity.pl