PRAKTYK ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART)Kurs Amity ART dla dorosłych. Na tym kursie poznasz umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, nauczysz się odważnej komunikacji FUKOZ, odważnej postawy życiowej, odważnego używania umiejętności interpersonalnych, kontroli złości i pięciu kroków podejmowania decyzji, uwzględniających wartości. Autorami kursu są Jacek Morawski i Ewa Joanna Morawska.

 

 

Kurs „Praktyk Zastępowania Agresji (Amity® ART)” przeznaczony jest dla osób dorosłych, które:

 

 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej, zwłaszcza jeżeli mają kłopoty w tych obszarach;
 • kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
 • w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
 • przygotowują się do lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie edukatora, wykładowcy, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, animatora;
 • zamierzają uzyskać kwalifikacje (poświadczone certyfikatem) Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART).

Na tym kursie nabywa się umiejętności:

 • formułowania i rozróżniania czterech rodzajów relacji i komunikatów interpersonalnych oraz wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • podejmowania decyzji w których względnia się wartości,

oraz można uzyskać kwalifikacje i uprawnienia (po zaliczeniu praktyki własnej):

 • trenera pomocniczego (drugiego trenera) Treningu Zastępowania Agresji (ART);
 • przystąpienia do szkolenia trenerskiego na kursie Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART).

Kurs obejmuje 30 godzin intensywnego treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy zaliczenie ze świadectw ukończenia kursu. Kończąc kurs bez zaliczenia uczestnik otrzymuje świadectwo uczestnictwa. Do zaliczenia wymagane jest aktywne uczestnictwo w treningu.  Program kursu został zaopiniowany przez B. Glicka jako program autorski Instytutu Amity, zgodny z oryginalnym podejściem Aggression Replacement Training® ART®.

Cena szkolenia dla uczestników prywatnych (płacących z własnych zasobów) i opłacanych w całości z funduszy publicznych wynosi od osoby 1353,00 zł brutto. Cena kursu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla opłacanych ze środków niepublicznych jest zwiększona o 23% VAT. Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie, zaliczenie oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu. Cena nie obejmuje, o ile wyraźnie nie zaznaczono, zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów.

 

Czytaj więcej…

Alternatywy agresji