PRAKTYCZNY TRENING UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH I RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI DZIECKAKurs: Praktyczny trening umiejętności prospołecznych i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka

 

Dla kogo

Na TRENING zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które nie potrafią kontrolować złości, prezentują zachowania agresywne na terenie grupy szkolnej/ przedszkolnej i w domu, bez względu na etiologię takich zachowań.

Zakres kształcenia

Kurs specjalistyczny jest formą doskonalenia zawodowego dorosłych: nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, i innych osób mających kontakt z dziećmi. Może też służyć uzupełnianiu kwalifikacji i umiejętności rodziców i opiekunów dla celów osobistych. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podstawowymi formami kształcenia są trening i warsztat, uzupełnione wykładem seminaryjnym z ćwiczeniami.

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w praktyczny trening umiejętności prospołecznych, z obszaru radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka. Szkolenie jest kompleksowe; dajemy narzędzie w postaci treningu umiejętności prospołecznych oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia treningu. Dzięki temu uczestnik szkolenia nie marnuje czasu na przygotowanie materiałów, a od razu trenuje z dzieckiem umiejętności alternatywne do zachowań agresywnych.
Celami szczegółowymi jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji w zakresie:
– kształtowania umiejętności prospołecznych dziecka (w ujęciu poznawczo-behawioralnym),
– radzenia sobie ze złością dziecka,
– podejmowania decyzji moralnych,
– budowania partnerstwa z rodzicami i opiekunami dzieci.

Wymagania wstępne dla uczestników

Osoby dorosłe, mające zawodowy kontakt z dziećmi, lub zamierzające uzupełnić kwalifikacje i umiejętności dla celów zawodowych i/lub osobistych, które nadesłały zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu.

Treści i metody szkoleniowe

Kurs włącza: podejście poznawczo-behawioralne do treningu, ćwiczenie i trening umiejętności prospołecznych; udzielanie informacji zwrotnych; trening transferu, wykorzystywanie kwestionariuszy i formularzy diagnozy umiejętności; planowanie treningu umiejętności w grupie dziecięcej; kierowanie grupą; wzmacnianie motywacji; modelowanie kroków umiejętności; prowadzenie treningu; trening z indywidualnym dzieckiem; rozwiązywanie trudności.

Czas trwania i sposób organizacji

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym 4 godziny wykładów i ćwiczeń oraz 16 godzin treningu i warsztatów Rozłożony jest na 2 dni po 10 godzin dydaktycznych. Grupa treningowa liczy zwykle 10 – 12 uczestników. Trening jest prowadzony przez dwóch trenerów. Postępy uczestników są monitorowane za pomocą systemu pomiaru osiągnięć, który jest podstawą zaliczenia kursu. Po zaliczeniu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Bez zaliczenia uczestnikowi wydaje się świadectwo uczestnictwa w kursie z wykazaniem liczby godzi uczestnictwa.
Kurs odbywa się w Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka” w Warszawie, ul. Przekorna 33. Centrum dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, zapleczem gastronomicznym oraz miejscami hotelowymi dla uczestników przyjezdnych.

Tematy zajęć

1. Ocena potrzeb
2. Definiowanie reguł i kontrakt behawioralny
3. Agresja dziecka i komunikacja z dzieckiem agresywnym
4. Prowadzenie treningu umiejętności prospołecznych dziecka
5. Trening z klikerem.
6. Umiejętności jako projekty prospołeczne.
7. Trening podejmowania decyzji.
8. Trening i warsztat radzenia sobie ze złością.
9. Transfer i podtrzymanie. Partnerstwo z rodzicami.
10. Przygotowanie samodzielnej praktyki trenerskiej.
11. Ewaluacja treningu.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i wzory pomocy dydaktycznych, w tym kwestionariusze, Przewodnik metodyczny StART. Każdy uczestnik otrzymuje ponadto podręcznik “Kształtowanie umiejętności prospołecznych dziecka” McGinnis i Goldsteina.

Trenerzy

Trenerami są: dr Jacek Morawski (wykładowca, kierownik kursu), mgr Anna Woźniak (Pierwszy trener) i/lub inni trenerzy wskazani w informacji o szkoleniu.

Produkty powiązane

1. Ellen McGinnis: kształtowanie umiejętności małego dziecka. Przewodnik nauczania umiejętności prospołecznych. Trzecie wydanie, Instytut Amity, Warszawa 2014. Liczba stron: 434 + płyta CD, do nabycia w sklepie www.amity.pl

2. Pakiety materiałów i pomocy dydaktycznych programu StART. Materiały do treningu grupy 4 dzieci są przekazywane uczestnikom w cenie kursu

 

Aktualizacja 31.03.2021

 

Terminy

Przewidujemy wznowienie kursu po zniesieniu ograniczeń pandemicznych.