DZIECKO ZE ZDIAGNOZOWANYM FASD
Na szkoleniu organizowanym przez Fundację Rodzin Adopcyjnych, Fundację Medicover i Fundację im. Stefana Batorego w dniach 6 – 7 listopada 2014 r. w Warszawie, Jacek i Ewa Morawscy zaprezentowali poznawcze i behawioralne składniki Treningu Zastępowania Agresji ART, użyteczne w zapobieganiu i kontrolowaniu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży z rozpoznaniem zaburzeń alkoholowego zespołu płodowego.

Wychowanie i kształcenie tych dzieci, które często przejawiają agresję lub samoagresję, wymaga nie tylko zindywidualizowanej diagnozy i dopasowania środowiskowego, ale także poszerzenia specjalnych kompetencji rodzin i systemu edukacji w obszarze kształtowania zachowań, alternatywnych do tradycyjnych podejść opartych na modyfikacji zachowania, tłumaczeniu, nagradzaniu i karaniu. Dotychczasowe doświadczenie przekonują także, że wsparcie interwencji poznawczo-behawioralnej używaniem i nauczaniem komunikacji odważnej, opracowanej w Instytucie Amity, może przynieść zaskakująco korzystne rezultaty.