Karta-rezerwacyjna-Praktyk-ART-2022.21 (Imię i Nazwisko)