Kurs: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART) w Warszawie

Miejsca szkolenia:
Warszawa

Data szkolenia: 19 - 23 października 2020, 40 godzin dydaktycznych.
Nr: 2020.43

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Joanna Morawska, trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/.
Cena (za 1 osobę): Cena kursu (uczestnictwio, materiały i pomoce dydaktyczne w tym podręcznik B. Glicka Treningu Zastępowania Agresji, 3 wydanie). Cena PLN 1789,00 + 411,47 (23% VAT) = 2200,47 PLN. Nie obejmuje wyżywienia i zakwaterowania. Dla uczestnika, którego koszty doskonalenia lub rozwoju zawodowego pokrywane są z funduszy publicznych, dotacji lub subwencji, cena kursu wynosi 1.789,00

Wolnych miejsc: 8/12 (w razie zwolnienia miejsca, liczba ta może ulegać zmianie)

Pliki do pobrania:

Karta-rezerwacyjna-Trener-Grupowy-ART-2020.43

HARMONOGRAM-TRENER GRUPOWY 2020.43

Zapisy pocztą e-mail na adres: instytut@amity.pl

 

Kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART) do prowadzenia treningów z młodzieżą (5 dni x 8 godzin dydaktycznych dziennie) . Autorski kurs Ewy i Jacka Morawskich, według oryginalnego ART A. Goldsteina i B. Glicka, na którego dostosowanie do treningu z polską młodzieżą Instytut Amity uzyskał amerykańską licencję. Skierowany do osób pracujących z młodymi ludźmi w wieku 9 – 19 lat, w tym dowychowawców, pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób.

Więcej

Wzory świadectw do pobrania:

Wzór świadectwa ukończenia kursu Trener Grupowy ART

Wzór świadectwa uczestnictwa w kursie Trener Grupowy ART

Kursy Trener Grupowy Amity ART w 2020 r. w warszawie:

Kurs nr 2020.43, rozszerzony, 19 – 23 października 2020, Warszawa.

Dodatkowe informacje: instytut@amity.pl