PROFESJONALNY PRAKTYK ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART®), cz. I kursu Profesjonalny Trener Certyfikowany Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART)

Miejsca szkolenia:
Warszawa Wilanów, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe MRÓWKA

Data szkolenia: 18 - 21 stycznia 2023 r. Termin potwierdzony.
Nr: 2023.03

Trenerzy: Pierwszy trener: mgr Ewa Joanna Morawska, Mistrz Trenerski (Master Trainer, Aggression Replacement Training, ART, (U.S.A.).
Adres: Warszawa

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): 1488,00 zł dla uczestników prywatnych i budżetówki; 1830,00 zł dla instytucji pozabudżetowych, firm i działalności gospodarczej.

Wolnych miejsc: 0/10 Brak miejsc. Możliwy zapis na miejsce rezerwowe w razie zwolnienia zgłoszenia.

Kurs autorski Amity ART dla dorosłych (profesjonalistów). Może być realizowany osobno albo jako pierwszy etap podstawowego kursu trenerskiego (Profesjonalny Trener Certyfikowany  Amity ART). Na tym kursie doskonalisz umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, nauczysz się Dialogu Odważnego z osobami agresywnymi, odważnego komunikatu FUKOZ, odważnej postawy życiowej, odważnego używania umiejętności interpersonalnych, kontroli złości i pięciu kroków podejmowania decyzji, uwzględniającej wartości. Autorami kursu są Jacek Morawski i Ewa Joanna Morawska. Kurs jest prowadzony w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015-10,

Kolejne kursy Profesjonalny Praktyk ART w 2023:

14 – 17 czerwca 2023.

Karta-zgloszenia-na-kurs-Profesjonalny-Praktyk-ART-2023.24 Wzór

10 – 13 października 2023 (zgłoszenia e-mail praktyk-art@amity.pl).

 

Kurs „Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART®)” przeznaczony jest głównie dla osób dorosłych, które:

 

 • zamierzają nabyć umiejętności zastępowania agresji, które są kluczowe w każdym miejscu pracy o zwiększonym ryzyku kontaktów z osobami zachowującymi się obraźliwie, prowokującymi konflikty, lub agresywnymi w inny sposób;
 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze zawodowej;
 • kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
 • przygotowują się do lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie nauczyciela, psychologa, edukatora, wykładowcy, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, animatora, mentora, mediatora, pracownika socjalnego, kierownika i innym, wymagających częstych kontaktów z różnymi ludźmi;
 • zamierzają uzyskać kompetencje postępowania z osobami agresywnymi i kwalifikacje Trenera Pomocniczego Amity ART (Część I) oraz przystąpić do Części II – kursu kwalifikacyjnego Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART) w celu prowadzenia kursów treningu zastępowania agresji zawodowo lub zarobkowo.

Na tym kursie nabywa się umiejętności:

 • formułowania i rozróżniania czterech rodzajów relacji i komunikatów interpersonalnych oraz wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem Dialogu Odważnego i umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • podejmowania decyzji, w których względnia się wartości.

oraz można uzyskać kompetencje i kwalifikacje:

 • kompetencje w zakresie postępowania z osobami agresywnymi, zapobiegania konfliktom i ich deeskalacji , umiejętności prospołecznych, kontroli złości i podejmowania trudnych decyzji;
 • kwalifikacje Trenera Pomocniczego i Trenera Transferu (Drugiego trenera) Treningu Zastępowania Agresji Amity ART (po zaliczeniu praktyki własnej);
 • prawo przystąpienia do kursu Profesjonalnego (certyfikowanego) Trenera Treningu Zastępowania i możliwość uzyskania licencji na prowadzenie treningów Amity ART zarobkowo lub zawodowo.

Kurs obejmuje 30 godzin intensywnego treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy się zaliczeniem. Program kursu został zaopiniowany przez współtwórcę ART, Barrego Glicka, jako program autorski Instytutu Amity, zgodny z oryginalnym podejściem Aggression Replacement Training® ART®.

Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, konsultacje za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie, zaliczenie oraz wydanie świadectwa ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie. Cena kursu nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów.

 

Przed podjęciem decyzji o zapisie zapoznaj się z doświadczeniami uczestników tego kursu (kliknij)