Kurs: Praktyczny trening umiejętności prospołecznych i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka (Cz. 2 – Trener)

Miejsca szkolenia:
WARSZAWA

Data szkolenia: Część trenerska 25 - 26 września 2020; Monitoring praktyki po kursie podstawowym 15 godzin i sesja superwizyjno-egzaminacyjna (certyfikat trenera kształtowania umiejętności prospołecznych dziecka metodą A.P. Goldsteina i McGinnis).
Nr: 2020.39

Trenerzy: Wykład z prezentacją multimedialną i ćwiczeniami - dr Jacek Morawski; Warsztaty i trening - mgr Anna Woźniak i trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/ Sala Bukowa, I p.
Cena (za 1 osobę): Cena części trenerskiej dla uczestników indywidualnych wynosi 774,90 zł; dla instytucji budżetowych 730,00 zł i dla pozabudżetowych oraz firm 897,90 zł.

Wolnych miejsc: 2/10

WAŻNA INFORMACJA

Szkolenie przeniesione (porzednio Nr 2012) z powodu ograniczeń sytuacji epidemiologicznej.

Kurs planowany jest zgodnie z programem. Szczególne procedury dotyczą profilaktyki epidemiologicznej dla bezpieczeństwa uczestników. Sala szkoleniowa zapewnia odpowiedni dystans społeczny. Oprócz standardowych środków (dezynfekcja rąk itp), co jest obowiązkiem Centrum Konferencyjnego, sala szkoleniowa będzie wysterylizowana promieniowaniem UV-C. W przerwach włączana będzie atestowana lampa przepływowa UV-C, usuwająca patogeny w czasie rzeczywistym (w tym koronawirusy), a nie emitująca promieniowania na obecnych ludzi. Promieniowanie likwidujące patogeny zawieszone w powietrzu, jest uważane za najskuteczniejszą profilaktykę zakażeń przenoszonych drogą kropelkową, w tym COVID-19. Każdy uczestnik obowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć wypełnić ankietę epidemiologiczną, której wzór zamieszczam. Ankieta będzie też dostępna w recepcji. Ta ankieta jest sporządzana wyłącznie na potrzeby tego szkolenia, na wypadek kontroli sanitarnej. Jeżeli jednak przed przyjazdem na kurs u kogokolwiek wystąpią opisane objawy, należy przenieść uczestnictwo na inny termin. Na szkoleniu będzie możliwość bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

 

DLA KOGO

Na TRENING zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów,  terapeutów, pracujących z  dziećmi, które nie potrafią kontrolować złości, prezentują zachowania agresywne na terenie grupy szkolnej/przedszkolnej  i w domu, bez względu na etiologię takich zachowań. Część trenerska dla wszystkich absolwentów programu Amity StART.

CELE KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w praktyczny trening umiejętności prospołecznych, z obszaru radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka. Szkolenie jest kompleksowe; dajemy narzędzie w postaci treningu umiejętności  prospołecznych oraz materiały  niezbędne do przeprowadzenia treningu. Dzięki temu uczestnik szkolenia nie marnuje czasu na przygotowanie materiałów, a od razu trenuje z dzieckiem umiejętności alternatywne do zachowań agresywnych.

W cenie części praktycznej kursu jest uczestnictwio, materiały i pomoce dydaktyczne, oraz bufet kawowy. Osoby zgłaszające się na obie części otrzymują dodatkowo pakiet do praktyki trenerskiej z grupą do 10 dzieci. Podane ceny nie obejmują wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów.

KOLEJNY TERMIN

2021

WIĘCEJ

https://amity.pl/szkolenia-kursy/program-start-2/

Anna Woźniak

certyfikowany Terapeuta Behawioralny, certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART®), ukończyła studia z pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją, studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, zintegrowaną edukację wczesnoszkolną z przedszkolną, psychologię pozytywną w edukacji dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych dotyczących terapii osób z autyzmem i zaburzeniami zachowania. Specjalizuje się w pracy z osobami z ASD. Prowadzi treningi umiejętności prospołecznych z dziećmi z zespołem Aspergera i zachowaniami trudnymi. Od 2010 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Aktualnie dyrektor Centrum Psychologiczno – Pedagogicznego FUTURUM w Łodzi.