Kurs: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART dla młodzieży Warszawa

Miejsca szkolenia:
Warszawa

Data szkolenia: 13 - 17 września 2021, 40 godzin dydaktycznych.
Nr: 2021.37

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Joanna Morawska, trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/.

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): Cena PLN 1789,00 dla osób prywatnych i opłacanych ze środków publicznych; + 411,47 (23% VAT) = 2200,47 PLN dla firm, placówek i organizacji prywatnych oraz działalności gospodarczej.

Wolnych miejsc: 6/12 (w razie zwolnienia miejsc, liczba ta może ulegać zmianie)

Kurs doskonalenia/rozwoju zawodowego, skierowany głównie do osób pracujących z młodymi ludźmi w wieku 12 – 17 lat, w tym do wychowawców, pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, systemu opieki zdrowotniej, organizacji pozarządowych. Kurs pozwala na uzyskanie kompetencji Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji do prowadzenia ART z młodzieżą w wieku 12 – 17 lat, odpowiednio do standardów  amerykańskich. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób.

Kurs stacjonarny, trwający 5 dni x 8 godzin dydaktycznych dziennie, t.j. 6 zegarowych + przerwy, według harmonogramu (do pobrania). Prowadzony jest według autorskiego programu Ewy i Jacka Morawskich, opracowanego do treningów z polską młodzieżą, z wykorzystaniem podejścia A. Goldsteina i B. Glicka.

Kurs realizowany jest w systemie zapewnienia jakości, zgodnie z przyznanym Instytutowi Amity Certyfikatem systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych.

Cena obejmuje kurs, materiały drukowane, w tym podręcznik ART 3 Wyd. z CD oraz bufet kawowy podczas przerw.

Więcej

Wzór świadectwa do pobrania (na oryginale unikalny hologram i podpisy):

SWIADECTWO_Trener Grupowy_ART ORIGINAL Wzór

 

Kursy Trener Grupowy Amity ART w 2021r. w Warszawie:

Kurs nr 2021.37, rozszerzony, 13 – 17 września 2021, Warszawa.

Dodatkowe informacje: instytut@amity.pl

 

Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART planowany w innych miastach w 2021 r.

Informacje i zapisy u organizatorów lokalnych. Prowadząca: Ewa Joanna Morawska, trenerzy pomocniczy.

Lublin, 21 – 24 października 2021, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.

Lublin, 16 – 19 grudnia 2021, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.