KONSULTACJE SPOŁECZNE W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCIW dniu 6 września w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyły się konsultacje społeczne dotyczące szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji społecznych nieletnich

z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Projekt pilotuje Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji. Na zaproszenie Ministerstwa w konsultacjach uczestniczyli Ewa Morawska i Jacek Morawski.