Kurs: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART)

Miejsca szkolenia:
Warszawa

Data szkolenia: 29 lipca - 1 sierpnia 2020, 40 godzin dydaktycznych.
Nr: 2031

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Joanna Morawska, trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/ Sala Bukowa, I p.

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): Cena kursu (uczestnictwio, materiały i pomoce dydaktyczne w tym podręcznik B. Glicka Treningu Zastępowania Agresji, 3 wydanie). Cena PLN 1789,00 + 411,47 (23% VAT) = 2200,47 PLN. Nie obejmuje wyżywienia i zakwaterowania. Dla uczestnika, którego koszty doskonalenia lub rozwoju zawodowego pokrywane są z funduszy publicznych, dotacji lub subwencji, cena kursu wynosi 1.789,00

Wolnych miejsc: 2/14 (liczba ta może ulegać zmianie)

Zapisy pocztą e-mail na adres: instytut@amity.pl

Kurs przeniesiony z 12 – 15 maja 2020 (poprzedni numer kursu Nr 2020) ze względu na ograniczenia w czasie epidemii.

Intensywny (4 dni x 10 godzin dydaktycznych dziennie) kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART) z młodzieżą. Autorski kurs według oryginalnego ART A. Goldsteina i B. Glicka, na którego dostosowanie do treningu z polską młodzieżą Instytut Amity uzyskał licencję. Skierowany do osób pracujących z młodymi ludźmi w wieku 9 – 19 lat, w tym wychowawców, pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób.

Więcej

Wzory świadectw do pobrania:

Wzór świadectwa ukończenia kursu Trener Grupowy ART

Wzór świadectwa uczestnictwa w kursie Trener Grupowy ART

Kolejny termin w 2020 r.:

Kurs nr 2043, rozszerzony, 19 – 23 października 2020, Warszawa.

Dodatkowe informacje: instytut@amity.pl

Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART w innych miastach w 2020 r.

Zapisy i informacje u organizatorów lokalnych. Prowadząca: Ewa Joanna Morawska, trenerzy pomocniczy.

Lublin, 12 – 15 marca 2020, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.

Lublin, 25 – 28 czerwca 2020, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.