PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLEW dniach 8 – 11 kwietnia 2013 Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie i Instytut Amity prowadziły kurs “Praktyk ART” dla nauczycieli i wykład “Profilaktyka agresji i przemocy w szkole” dla koordynatorów bezpieczeństwa w szczecińskich szkołach i placówkach oświatowych.

 

Zamieszczamy pliki prezentacji dla koordynatorów bezpieczeństwa (część I z 2011 r. i część II z 2013 r.), dostępne do pobrania do dnia 30 kwietnia 2013. Prezentację “Praktyk ART” przesyłamy uczestnikom kursu na zamówienie pocztą E-mail (amity@amity.pl).