Praktyk Zastępowania Agresji Amity ART w Krakowie

Miejsca szkolenia:
Kraków

Data szkolenia: 5 - 8 lipca 2018
Nr: 1827

Trenerzy: Ewa Joanna Morawska, Dominika Strójwąs, Magdalena Szydłak
Adres: Kraków
Cena (za 1 osobę): 1353 zł

Wolnych miejsc: informacja u organizatora lokalnego: Email: biuro@centrumedukacji.edu.pl