Kurs: Praktyczny trening umiejętności prospołecznych i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka

Miejsca szkolenia:
WARSZAWA

Data szkolenia: Część praktyczna 21 - 22 sierpnia 2020 (kurs 20 godzin dyd., świadectwo ukończenia lub uczestnictwa); Opcjonalna część trenerska: monitoring praktyki trenerskiej 15 godzin i sesja superwizyjno-egzaminacyjna, 25 - 26 września 2020 -15 godzin (certyfikat trenera umiejętności prospołecznych dziecka).
Nr: 2034

Trenerzy: Wykład z prezentacją multimedialną i ćwiczeniami - dr Jacek Morawski; Warsztaty i trening - mgr Anna Woźniak i trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/ Sala Bukowa, I p.

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): Cena części praktycznej 630,00 PLN, dla budżetówki (zwolnione z VAT) 630 zł, dla instytucji i organizacji pozabudżetowych oraz działalności gospodarczej brutto 774,90 PLN w tym VAT 23%. Cena części trenerskiej dla uczestników indywidualnych, którzy opłacili kurs praktyczny wynosi 651,90 zł, nowe zapisy indywidualnie na część trenerską 774,90 zł; dla instytucji budżetowych 730,00 zł i dla pozabudżetowych oraz firm 897,90 zł.

Wolnych miejsc: 4/14

WAŻNA INFORMACJA

Szkolenie przeniesione (porzednio Nr 2012) z powodu ograniczeń sytuacji epidemiologicznej.

DLA KOGO

Na TRENING zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów,  terapeutów, pracujących z  dziećmi, które nie potrafią kontrolować złości, prezentują zachowania agresywne na terenie grupy szkolnej/przedszkolnej  i w domu, bez względu na etiologię takich zachowań.

CELE KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w praktyczny trening umiejętności prospołecznych, z obszaru radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka. Szkolenie jest kompleksowe; dajemy narzędzie w postaci treningu umiejętności  prospołecznych oraz materiały  niezbędne do przeprowadzenia treningu. Dzięki temu uczestnik szkolenia nie marnuje czasu na przygotowanie materiałów, a od razu trenuje z dzieckiem umiejętności alternatywne do zachowań agresywnych.

W cenie części praktycznej kursu jest uczestnictwio, materiały i pomoce dydaktyczne, oraz bufet kawowy. Osoby zgłaszające się na obie części otrzymują dodatkowo pakiet do praktyki trenerskiej z grupą do 10 dzieci. Podane ceny nie obejmują wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów.

WZORY ŚWIADECTW

Wzór świadectwa ukończenia 2012

Wzór świadectwa uczestnictwa 2012

KOLEJNY TERMIN

listopad – grudzień 2020

WIĘCEJ

https://amity.pl/szkolenia-kursy/program-start-2/

Anna Woźniak

certyfikowany Terapeuta Behawioralny, certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART®), ukończyła studia z pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją, studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, zintegrowaną edukację wczesnoszkolną z przedszkolną, psychologię pozytywną w edukacji dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych dotyczących terapii osób z autyzmem i zaburzeniami zachowania. Specjalizuje się w pracy z osobami z ASD. Prowadzi treningi umiejętności prospołecznych z dziećmi z zespołem Aspergera i zachowaniami trudnymi. Od 2010 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Aktualnie dyrektor Centrum Psychologiczno – Pedagogicznego FUTURUM w Łodzi.