UTRZYMANIE PRAWA OCHRONNEGO NA „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)”Katolicka Fundacja KARAN, kierowana przez ks. Bronisława Rosika przegrała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej sprawę o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Trening Zastępowania Agresji (ART)®.

 

Katolicka Fundacja KARAN, kierowana przez ks. Bronisława Rosika przegrała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej sprawę o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Trening Zastępowania Agresji (ART)®. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Z Uzasadnienia:

„Kolegium Orzekające uznało, że sporny znak towarowy „Trening Zastępowania Agresji (ART)” rozpatrywany jako całość posiada dostateczne znamiona odróżniające w stosunku do usług oznaczanych spornym znakiem. Powyższy znak składa się bowiem ze słów „Trening Zastępowania Agresji”, które informują o cechach usług oznaczanych znakiem, wobec czego należy je uznać za elementy pozbawione dostatecznych znamion odróżniających w stosunku do tych usług, oraz z wyrazu „ART”, który ma charakter fantazyjny w stosunku do przedmiotowych usług. Tym samym nie można uznać spornego znaku towarowego za oznaczenie składające się wyłącznie z elementów opisowych, a co za tym idzie pozbawione dostatecznych znamion odróżniających. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało zarzut naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej za nieuzasadniony.”