Kurs: Praktyk Zastępowania Agresji (AMITY ART®) w Warszawie

Miejsca szkolenia:
Warszawa Wilanów

Data szkolenia: 24 - 27 listopada 2020 r. według harmonogram
Nr: 2020.48

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Morawska, trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/ Sala Bukowa, I p.

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): 1353 zł od osoby dla osób prywatnych i opłacanych z funduszy publicznych. Dla płatności placówek pozabudżetowych plus 23% VAT = 1 664,19 zł od osoby.

Wolnych miejsc: 0 (w razie zwolnienia miejsca, liczba ta może ulegać zmianie)

Dla dorosłych osób prywatnych, rodziców, trenerów umiejętności, terapeutów, wychowawców, pedagogów i psychologów.

Kurs odważnego komunikowania się z osobami agresywnymi i radzenia sobie z agresją i przemocą w różnych sytuacjach. Dla trenerów ART wymagany jako pierwszy stopień przed kursem trenerskim. Doskonalenie zawodowe dla pracowników edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych.

WZORY ŚWIADECTW

Wzór świadectwa ukończenia kursu Praktyk ART

Wzór świadectwa uczestnictwa w kursie Praktyk ART


 

Kolejny termin:

w pierwszym kwartale 2021 r.