Kurs: Trener kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART w Warszawie

Miejsca szkolenia:
Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/

Data szkolenia: Nowy termin: 6 - 9 grudnia 2018
Nr: 1849

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Morawska, trenerzy pomocniczy

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): dla osoby prywatnej i sektora publicznego (szkolenie w całości finansowane ze środków publicznych, zwolnione z VAT) 800 zł, dla firm i instytucji pozabudżetowych 800 zł + 23% VAT = 984 zł

Wolnych miejsc: 10

Najczęściej wybierany kurs przygotowujący do radzenia sobie z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Teraz z nowym programem, poszerzonym o poszukiwane kwalifikacje trenerskie i wyposażającym w praktyczne umiejętności, niezbędne także w realizacji prospołecznych indywidualnych i grupowych projektów edukacyjnych.