Kurs: Trener kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART w Warszawie

Miejsca szkolenia:
WARSZAWA, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartament. Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/ Sala Bukowa

Data szkolenia: 21 - 24 listopada 2019.
Nr: 1947

Trenerzy: Wykład z prezentacją multimedialną - dr Jacek Morawski; Warsztaty - mgr Anna Woźniak i trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa Wilanów

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): Cena dla osób płacących z własnych zasobów brutto  1.490,00 PLN. Dla uczestnika, którego koszty doskonalenia lub rozwoju zawodowego pokrywane są z funduszy publicznych, dotacji lub subwencji w wysokości co najmniej 70% (zwolnione z VAT), cena kursu wynosi 1.490,00 PLN. Dla instytucji i organizacji pozabudżetowych oraz działalności gospodarczej cena kursu brutto to 1.832,70 PLN, w tym 342,70 PLN VAT (23%). 

Wolnych miejsc: 6

Bestsellerowe szkolenie przygotowujące do radzenia sobie z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Teraz z nowym programem, poszerzonym o poszukiwane kwalifikacje trenerskie i wyposażającym w praktyczne umiejętności, niezbędne także w realizacji prospołecznych indywidualnych i grupowych projektów edukacyjnych.

W cenie kursu jest uczestnictwio, materiały i pomoce dydaktyczne w tym podręcznik B. Glicka Treningu Zastępowania Agresji, 3 wydanie, konsultacje e-mail do 6 m-cy po kursie oraz bufet kawowy. Podane ceny nie obejmują wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów. Ceny kursu z pobytem kalkulowane są osobno.

 

 

Anna Woźniak

certyfikowany Terapeuta Behawioralny, certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART®), ukończyła studia z pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją, studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, zintegrowaną edukację wczesnoszkolną z przedszkolną, psychologię pozytywną w edukacji dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych dotyczących terapii osób z autyzmem i zaburzeniami zachowania. Specjalizuje się w pracy z osobami z ASD. Prowadzi treningi umiejętności prospołecznych z dziećmi z zespołem Aspergera i zachowaniami trudnymi. Od 2010 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Aktualnie dyrektor Centrum Psychologiczno – Pedagogicznego Futurum w Łodzi.