Kurs: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART Warszawa

Miejsca szkolenia:
Warszawa

Data szkolenia: 13 - 17 września 2021, 40 godzin dydaktycznych.
Nr: 2021.37

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Joanna Morawska, trenerzy pomocniczy.
Adres: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe Mrówka: http://www.cka-mrowka.pl/.

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): Cena kursu (uczestnictwio, materiały i pomoce dydaktyczne w tym podręcznik B. Glicka Treningu Zastępowania Agresji, 3 wydanie). Cena PLN 1789,00 + 411,47 (23% VAT) = 2200,47 PLN. Dla uczestnika, którego koszty doskonalenia lub rozwoju zawodowego pokrywane są z funduszy publicznych, dotacji lub subwencji, cena kursu wynosi 1.789,00

Wolnych miejsc: 10/12 (w razie zwolnienia miejsc, liczba ta może ulegać zmianie)

Kurs trenera grupoweg do prowadzenia treningów z młodzieżą Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART), 5 dni x 8 godzin dydaktycznych, t.j. 6 zegarowych, dziennie według harmonogramu. Autorski kurs Ewy i Jacka Morawskich, według oryginalnego ART A. Goldsteina i B. Glicka, na którego dostosowanie do treningu z polską młodzieżą Instytut Amity uzyskał amerykańską licencję. Skierowany do osób pracujących z młodymi ludźmi w wieku 12 – 17 lat, w tym dowychowawców, pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób. Cena obejmuje kurs, materiały drukowane, w tym podręcznik ART 3 Wydz CD, przerwy kawowe.

Więcej

Wzór świadectwa do pobrania (na oryginale unikalny hologram i podpisy):

SWIADECTWO_Trener Grupowy_ART ORIGINAL Wzór

 

Kursy Trener Grupowy Amity ART w 2021r. w Warszawie:

Kurs nr 2021.37, rozszerzony, 13 – 17 września 2021, Warszawa.

Dodatkowe informacje: instytut@amity.pl

Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji Amity ART planowany w innych miastach w 2021 r.

Informacje i zapisy u organizatorów lokalnych. Prowadząca: Ewa Joanna Morawska, trenerzy pomocniczy.

Gdańsk, 23 – 25 kwietnia 2021, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.

Kielce, 20 – 23 maja 2021, KONSORCJUM NAUKOWO-EDUKACYJNE – COLLEGE MEDYCZNY, Tel. 41 330 88 00 / 790 780 915

Lublin, 22 – 25 lipca 2021, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.

Lublin, 21 – 24 października 2021, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.

Lublin, 16 – 19 grudnia 2021, PCR – Psychologiczne Centrum Rozwoju, tel. 509 970 340.