KOMUNIKAT z dnia 25 stycznia 2018 r.
W imieniu mojej Klientki, Pani Ewy Morawskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Instytut Amity wskazuję, że dotychczasowy sposób rozwiązania sprawy dokonany przez Państwa (tj. usunięcie podstrony https://www.coachingpeople.pl/trening-zastpowania-agresji-art w związku z likwidacją strony internetowej www.coachingpeople.pl) częściowo satysfakcjonuje moją Klientkę.

 

Jednakże moja Klientka zamierza w związku z poruszanymi dotychczas zagadnieniami napisać i opublikować komunikat na swojej stronie internetowej, który będzie dostępny dla odwiedzających stronę, w którym to oświadczy, iż:

 

  1. nie współpracowała z Panią Joanną Muszak-Rozkrut (firma Coaching People) w inny sposób, niż mając zamiar przeprowadzić planowane szkolenie AMITY ART. w wynajmowanej przez nią Sali szkoleniowej w 2015 roku, przy czym szkolenie to nie odbyło się;

 

  1. w szczególności informacja zawarta na nieistniejącej już stronie internetowej https://www.coachingpeople.pl/trening-zastpowania-agresji-art o rzekomej współpracy Pań Ewy Morawskiej i Joanny Muszak-Rozkrut nie była zgodna z prawdą i mogła wprowadzać w błąd;

 

  1. Pani Joanna Muszak-Rozkrut nie posiadała i nie posiada akredytacji Instytut Amity ani licencji na oferowanie szkoleń autorskich, używanie znaków towarowych i autorskich materiałów szkoleniowych Instytut Amity.

 

Publikacja tego oświadczenia na stronie internetowej mojej Klientki za zgodą Pani Joanny Muszak-Rozkrut wyczerpuje pozostałe roszczenia Pani Ewy Morawskiej i pozwala ugodowo zakończyć spór i odstąpić od dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Jakub Bonowicz

Radca prawny