KOMUNIKAT z dnia 25 stycznia 2018 r.W imieniu mojej Klientki, Pani Ewy Morawskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Instytut Amity wskazuję, że dotychczasowy sposób rozwiązania sprawy dokonany przez Państwa (tj. usunięcie podstrony https://www.coachingpeople.pl/trening-zastpowania-agresji-art w związku z likwidacją strony internetowej www.coachingpeople.pl) częściowo satysfakcjonuje moją Klientkę.

 

Jednakże moja Klientka zamierza w związku z poruszanymi dotychczas zagadnieniami napisać i opublikować komunikat na swojej stronie internetowej, który będzie dostępny dla odwiedzających stronę, w którym to oświadczy, iż:

 

  1. nie współpracowała z Panią Joanną Muszak-Rozkrut (firma Coaching People) w inny sposób, niż mając zamiar przeprowadzić planowane szkolenie AMITY ART. w wynajmowanej przez nią Sali szkoleniowej w 2015 roku, przy czym szkolenie to nie odbyło się;

 

  1. w szczególności informacja zawarta na nieistniejącej już stronie internetowej https://www.coachingpeople.pl/trening-zastpowania-agresji-art o rzekomej współpracy Pań Ewy Morawskiej i Joanny Muszak-Rozkrut nie była zgodna z prawdą i mogła wprowadzać w błąd;

 

  1. Pani Joanna Muszak-Rozkrut nie posiadała i nie posiada akredytacji Instytut Amity ani licencji na oferowanie szkoleń autorskich, używanie znaków towarowych i autorskich materiałów szkoleniowych Instytut Amity.

 

Publikacja tego oświadczenia na stronie internetowej mojej Klientki za zgodą Pani Joanny Muszak-Rozkrut wyczerpuje pozostałe roszczenia Pani Ewy Morawskiej i pozwala ugodowo zakończyć spór i odstąpić od dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Jakub Bonowicz

Radca prawny