KOMUNIKAT INSTYTUTU AMITY z 5 MAJA 2020: COVID-19 A TERMINY SZKOLEŃKomunikat Instytutu Amity: Szkolenia a COVID-19  (5 maja 2020)

Życzymy wszystkim uczestnikom szkoleń zdrowia, odwagi i pogody ducha w tych niepewnych czasach. Piszcie w razie potrzeby i dbajcie o siebie.

Według informacji na stronach rządowych wszystkie zajęcia stacjonarne w  szkołach i uczelniach w Polsce są zakazane do 24 maja 2020. Nie wiadomo, czy termin ten nie zostanie przedłużony i kiedy będzie kolejny komunikat w tej sprawie. Do odwołania obowiązuje też zakaz zgromadzeń, spotkań i zebrań.

Treningi zastępowania agresji i kształtowania umiejętności, jeżeli są prowadzone zdalnie, są bezwartościowe, podobnie jak nikt nie nauczy się pływać za pomocą platformy e-learningowej.

Wskutek tych ograniczeń majowe terminy szkoleń w Instytucie Amity ulegają przesunięciu, nowe terminy też są uzależnione od decyzji rządowych. Teoretycznie ograniczenia epidemiologiczne powinny już być zniesione w lipcu. Prosimy jednak nie wnosić przedpłat za kursy do czasu przesyłamy poniżej aktualizację informacji o szkoleniach w Instytucie Amity. Życzymy wszystkim powiadomienia. Gdyby konieczna była zmiana miejsca kursów, będziemy pozostawać w kontakcie.

Termin kursu Nr 2020 w Warszawie: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART), zostaje przeniesiony z 12 – 15 maja na 29 lipca – 1 sierpnia 2020.  Wszystkie zgłoszenia pozostają aktualne, natomiast oczekujemy szybkiego potwierdzenia uczestnictwa. Nowy numer kursu to 2031. Osobom potwierdzającym uczestnictwo w nowym terminie wyślemy podręcznik ART Goldsteina do przeczytania przed kursem, jesteśmy też otwarci na konsultacje e-mail. Dla uczestników, dla których termin lipcowy jest niedogodny, przewidujemy termin we wrześniu.

Sesja superwizyjno-egzaminacyjna 1 sierpnia 2020 r.

Terminy kursu Nr 2012 w Warszawie:  Praktyczny trening umiejętności prospołecznych i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka (StART), część praktyczna 20 – 21 marca i opcjonalna część trenerska 29-30 maja przenosimy odpowiednio na 21 – 22 sierpnia i 25 – 26 września 2020. Nowy numer kursu to 2034. Wszystkie zgłoszenia pozostają aktualne, natomiast oczekujemy szybkiego potwierdzenia uczestnictwa. Cena części praktycznej nie ulega zmianie. Cena części trenerskiej dla uczestników indywidualnych, którzy opłacili kurs praktyczny wynosi 651,90 zł, nowe zapisy indywidualnie na część trenerską 774,90 zł; dla instytucji budżetowych 730,00 zł i dla pozabudżetowych oraz firm 897,90 zł.

Instytut Amity