Certyfikat Jakości ISO 9001:2015-10 dla Instytutu Amity 

Polityka jakości

Misją Instytutu Amity jest wspieranie osób i organizacji w profilaktyce występowania sytuacji agresywnych i przemocowych oraz w radzeniu sobie z agresją, zwłaszcza przez doskonalenie umiejętności prospołecznych, kontrolowanie złości oraz podejmowanie trudnych decyzji przez dorosłych, młodzież i dzieci; prowadzenie badań naukowych nad agresją i sposobami jej zastępowania, wydawanie i dystrybucję książek specjalistycznych oraz prowadzenie treningów i warsztatów, w tym szkolenia trenerów treningów zastępowania agresji.

W celu doskonalenia naszych działań i rozwoju firmy postanowiliśmy wdrożyć System Zarządzania Jakością zgodny z wytycznymi normy ISO 9001:2015 . Naszym celem jest ponadto ciągłe jego doskonalenie tak, aby stał się pomocnym narzędziem w oferowaniu usługi szkoleniowej na jak najwyższym poziomie, oraz w zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

Realizacja zadań, które sobie wyznaczyliśmy, będzie możliwa poprzez wykonanie zdefiniowanych celów jakości a mianowicie:
• Zaspokajanie potrzeb klienta poprzez oferowanie mu szkoleń zgodnych z potrzebami rynku
• Wzrost efektywności szkoleń.
• Utrzymanie zdawalności kursów
• Współpraca z najlepszymi trenerami
• Zadowolenie uczestników biorących udział w szkoleniach.

Zatwierdził: dr n. prawn. Jacek Morawski